Ruim 2,3 miljoen coronasteun voor cultuur en vrije tijd

Er komt een steunpakket van ruim  € 2,3 miljoen voor cultuur en de vrijetijdseconomie in de provincie Groningen. Daarvan gaat ruim de helft naar zzp'ers in de creatieve sector, voor het ontwikkelen van nieuw cultureel aanbod en voor scholing. Het overige deel gaat naar organisaties en culturele instellingen die zijn getroffen door de coronacrisis.

 

Stimuleringspakket

Zelfstandigen in de culturele sector kunnen vanaf begin 2021 aanspraak maken op het stimuleringspakket van de provincie. Er is ruim € 1,15 miljoen voor makers in de creatieve sector om nieuwe cultuur-uitingen te maken. Zelfstandigen kunnen geld krijgen voor scholing om mee te kunnen met de ontwikkelingen in de cultuursector. Ook de vrijetijdssector profiteert van het nieuwe aanbod aan voorstellingen, festivals en theater. Marketing Groningen krijgt € 200.000 uit het stimuleringspakket om cultuur en toerisme in Groningen te promoten. Daarmee kunnen ze Groningen als bestemming voor vakantie en vrije tijd nog beter op de kaart zetten. 

Schadepakket

Er komt ook financiële steun voor instellingen die getroffen zijn door de coronacrisis. Hoeveel steun een instelling ontvangt, hangt af van de subsidierelatie die er met de provincie Groningen bestaat. Voor culturele instellingen die hoofdzakelijk subsidie ontvangen van de provincie is ruim € 390.000 beschikbaar. Als de gemeente verantwoordelijk is, heeft de provincie eenzelfde bedrag beschikbaar om mee te betalen. Het Groninger Museum krijgt € 306.000 voor de geleden schade.

Coronafonds

Het coronafonds van de provincie is bedoeld om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op vrijetijdseconomie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De verdeling van het coronafonds - in totaal € 11,5 miljoen - gaat in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties en gemeenten. Vanuit het fonds is € 2 miljoen gereserveerd voor de cultuursector en de vrijetijdseconomie die zwaar te lijden hebben onder de coronamaatregelen. De overige ruim € 300.000 uit het steunpakket komt van het Rijk.

Bekijk ook de infographic (PDF PDF-bestand, 1 MB).