Ruim 1,7 miljoen subsidie voor D'Ensartech in Delfzijl

Er gaat meer dan 1,7 miljoen euro subsidie van de provincie naar D'Ensartech, voor de vestiging van een fabriek in Delfzijl voor de volledige verwerking van chemisch afval en afgedankte elektronica. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vernieuwend smeltproces. De investering levert ongeveer 26 fulltime arbeidskrachten op.

Er gaat meer dan 1,7 miljoen euro subsidie van de provincie naar D'Ensartech, voor de vestiging van een fabriek in Delfzijl voor de volledige verwerking van chemisch afval en afgedankte elektronica. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vernieuwend smeltproces. De investering levert ongeveer 26 fulltime arbeidskrachten op.

Schone bouwstoffen

Tijdens de verwerking van chemisch afval en afgedankte elektronica worden de niet of moeilijk verwerkbare afvalstoffen omgezet in schone bouwstoffen. Bij het verwerkingsproces ontstaat veel warmte, die gebruikt wordt om stroom op te wekken. D'Ensartech maakt gebruik van de technologie van de proeffabriek van afvalsmelterij Ensartech, die eind 2012 failliet is gegaan. De onderneming investeert bijna 7 miljoen in het verbeteren van de nieuwe verwerkingsmethode.

Uitbreidingsplannen

De subsidie komt uit het programma Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2014). De provincie Groningen en het Rijk stelden 10 miljoen euro subsidie beschikbaar voor nieuwe bedrijven en ondernemers met uitbreidingsplannen in de Eemsdeltaregio en op de Zernike Campus in Groningen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beoordeelt de subsidieaanvragen.

Meer banen

De regeling is ingesteld op basis van de adviezen van de commissie Willems, die de mogelijkheden bekijkt voor samenwerking van nieuwe bedrijven en midden- en kleinbedrijven met de chemische industrie en andere sectoren in Groningen. De RIG 2014 moet de komst van nieuwe bedrijven of uitbreidingsprojecten in de regio Eemsdelta en op de Zernike Campus stimuleren. Hiermee wordt de economische structuur versterkt en worden er banen gecreƫerd in de provincie. De RIG 2014 wordt medegefinancierd door het SNN, Ruimtelijk Economisch Programma.