Ruim 11 miljoen voor nieuwe werkgelegenheid en innovatie in Groningen

Het bestuur van het Nationaal Programma Groningen heeft op 15 mei 2019 groen licht gegeven voor de uitvoering van 21 projecten van de provincie Groningen. De projecten, die in totaal een bijdrage van ruim 11 miljoen uit het programma krijgen, richten zich vooral op het ontwikkelen van nieuwe werkgelegenheid en innovatie. Voor de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen is dit jaar maximaal 120 miljoen beschikbaar. Daarvan wordt nu bijna 70 miljoen toegekend voor in totaal 38 plannen.

Nieuwe werkgelegenheid en innovatie

Enkele projecten die geld krijgen uit het Nationaal Programma Groningen zijn:

  • De pilot natuurinclusieve landbouw Midwolder Bouwten: een zesjarige pilot waarbij de effecten op bodem, biodiversiteit en landbouwkundige opbrengsten onderzocht worden.
  • Zorg Nabij: gericht op preventie, waardoor huisartsen en sociale teams worden ontlast en de zorg voor de zorgvrager geoptimaliseerd. Het project richt zich ook op het versterken van sociale veerkracht. Een initiatief van de provincie, gemeenten, kenniscentra / platforms en de welzijnssector. Het project start in de gemeenten Midden-Groningen, Delfzijl, Appingedam en Loppersum.
  • SamenZonderAsbest: een project waarbij het opwekken van duurzame energie en het verwijderen van asbestdaken aan elkaar gekoppeld worden.
  • De pilot Waterstoftrein: waarbij onderzoek gedaan wordt naar een trein die rijdt op waterstof. Deze wordt vergeleken met de huidige dieseltreinen.
  • Pilot Centre: de realisatie van een faciliteit voor een proeffabriek voor groene-chemie-innovaties in Delfzijl. Bedrijven kunnen hier terecht voor het opzetten van proefinstallaties voor nieuwe producten of nieuwe productieprocessen.

Kijk voor een overzicht van alle projecten op de website van het Nationaal Programma Groningen.

Geld voor de toekomst van Groningen

Het geld voor het Nationaal Programma Groningen is beschikbaar voor de toekomst van Groningen. Het is bedoeld om de vele kansen te verzilveren die er liggen op het vlak van leefbaarheid, economie en energietransitie. Schadeafhandeling en versterking worden uit ander budgetten betaald. Vooruitlopend op het vaststellen van de kaders voor het Nationaal Programma Groningen is op 11 maart dit budget beschikbaar gesteld door het Rijk, de provincie Groningen en de
gemeenten voor projecten die in 2019 kunnen starten.