Ruim 1 miljoen subsidie voor projecten in krimpgebieden

In 'Swiebertjedorp' Wedde wordt het dorpshuis ingericht voor het toerisme, in Stadskanaal is een plan voor een Zorgboulevard in ontwikkeling, het Noorderpoortcollege wil videoconferencing gaan toepassen in het onderwijs en in het Oldambt doen werkzoekenden werkervaring op met oude ambachten. Dit zijn voorbeelden van projecten die de provincie financiert uit de eerste ronde 2012 van de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden. In totaal hebben veertien projecten een subsidie gekregen voor een totaalbedrag van ruim 1 miljoen euro.

In 'Swiebertjedorp' Wedde wordt het dorpshuis ingericht voor het toerisme, in Stadskanaal is een plan voor een Zorgboulevard in ontwikkeling, het Noorderpoortcollege wil videoconferencing gaan toepassen in het onderwijs en in het Oldambt doen werkzoekenden werkervaring op met oude ambachten. Dit zijn voorbeelden van projecten die de provincie financiert uit de eerste ronde 2012 van de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden. In totaal hebben veertien projecten een subsidie gekregen voor een totaalbedrag van ruim 1 miljoen euro.

Twee onderdelen

De regeling is opgebouwd uit een deel voor Regionale Woon- en leefbaarheidsplannen en een deel voor experimenten en innovatieve projecten. In totaal gaat 852.634,- euro naar projecten binnen het onderdeel Regionale Woon- en leefbaarheidsplannen. Vooral naar projecten van gemeenten. Binnen het onderdeel Innovatieve projecten en experimenten hebben we in totaal 202.518,- euro subsidie toegekend. Ruim de helft van dit bedrag gaat naar projecten en experimenten in het basis- en voortgezet onderwijs en de kinderopvang in Groninger krimpgebieden.

Verbeteren leefbaarheid

Met de Subsidie Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden willen we de leefbaarheid in de Groninger krimpgebieden verbeteren. Daarbij gaat het om wonen, onderwijs, zorg, cultuur, gezondheid, sociaaleconomische vitalisering, kwetsbare groepen en voorzieningen. Van 2011 tot 2013 is er jaarlijks drie miljoen euro beschikbaar voor het voorbereiden en uitvoeren van acties, maatregelen, projecten en experimenten.