Ruilverkaveling Sauwerd afgerond

De ruilverkaveling Sauwerd is op maandag 14 november feestelijk afgerond. Een speciale landinrichtingscommissie, aangesteld door de provincie Groningen, heeft de afgelopen jaren de landbouwstructuur verbeterd, grond voor natuur vrijgemaakt en faciliteiten voor recreatie mogelijk gemaakt. In het gebied ter grootte van 6.000 hectare is in totaal 12,4 miljoen euro geïnvesteerd.

De ruilverkaveling Sauwerd is op maandag 14 november feestelijk afgerond. Een speciale landinrichtingscommissie, aangesteld door de provincie Groningen, heeft de afgelopen jaren de landbouwstructuur verbeterd, grond voor natuur vrijgemaakt en faciliteiten voor recreatie mogelijk gemaakt. In het gebied ter grootte van 6.000 hectare is in totaal 12,4 miljoen euro geïnvesteerd.

Proces

Ruilverkaveling is een proces waarbij eigenaren van een stuk land, de grondgebruikers, kavels met elkaar ruilen. Het doel is dat alle grondgebruikers er op vooruitgaan. De ruilverkaveling Sauwerd kent een lange voorgeschiedenis. Al in 1965 dienden het Waterschap Hunsingo en enkele belangenorganisaties voor boeren een aanvraag in. In 1989 stelde de provincie een landinrichtingscommissie aan van vertegenwoordigers van landbouw- en natuurorganisaties en van de gemeenten Winsum, Bedum en Groningen. Deze commissie heeft het plan uiteindelijk ontwikkeld en uitgevoerd.

6.000 hectare

Het gebied van de ruilverkaveling Sauwerd is 6.000 hectare groot en wordt begrensd door het Winsumerdiep in het noorden, het Boterdiep in het oosten, het Van Starkenborghkanaal in het zuiden en het Reitdiep in het westen. In het gebied heeft de commissie de verkaveling verbeterd door percelen zoveel mogelijk samen te bundelen en huiskavels te vergroten. Ook zijn de puinwegen vervangen door betonwegen. Hierdoor zijn alle boerderijen en kavels nu toegankelijk voor moderne machines en kunnen agrariërs efficiënter werken.

Ecologische Hoofdstructuur

In totaal is 440 hectare grond benut voor de Ecologische Hoofstructuur, het landelijk netwerk van aaneengesloten natuurgebied. De commissie heeft op 54 erven nieuwe beplanting aangebracht. Verder kunnen fietsers en wandelaars nu gebruik maken van 15 kilometer nieuw aangelegde paden.