Ruilverkaveling Lutjegast-Doezum na 25 jaar klaar

Het landinrichtingsproject Lutjegast-Doezum in de gemeente Grootegast is officieel afgesloten. Sinds 1990 heeft de landinrichtingscommissie in opdracht van de provincie Groningen verschillende maatregelen uitgevoerd op het gebied van landbouw, waterhuishouding, natuur en recreatie. Gedeputeerde Henk Staghouwer onthulde op 18 februari een plaquette met het gedicht 'Over laand en licht' in het Westerkwartiers van Willem Tjebbe Oostenbrink.

Het landinrichtingsproject Lutjegast-Doezum in de gemeente Grootegast is officieel afgesloten. Sinds 1990 heeft de landinrichtingscommissie in opdracht van de provincie Groningen verschillende maatregelen uitgevoerd op het gebied van landbouw, waterhuishouding, natuur en recreatie. Gedeputeerde Henk Staghouwer onthulde op 18 februari een plaquette met het gedicht 'Over laand en licht' in het Westerkwartiers van Willem Tjebbe Oostenbrink.

Ruilverkaveling

Sinds 1990 hebben 350 van de 500 grondeigenaren in de gemeente Grootegast grond geruild waardoor boeren hun land nu dichter bij de boerderij hebben. Het aantal percelen is door grondruil verminderd van ruim 2500 naar ruim 1000. Verder zijn er twee veehouderijbedrijven verplaatst.

Grootegaster Polder

In de Grootegaster Polder is de waterbeheersing voor de landbouw verbeterd met nieuwe stuwen, dammen en bruggen. In het gebied van 140 hectare zijn ook nieuwe petgaten, poelen en een natuurvriendelijke oevers gemaakt. Weide- en watervogels, kikkers, libellen en plantensoorten zoals zwanebloem en moerasvaren profiteren hiervan. Het nieuwe natuurgebied in de Grootegaster Polder maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland.

Nieuwe fiets- en wandelpaden

Langs de Doezumertocht bij Lutjegast is een fiets- en wandelpad, het Pier Vlasmapad, van ruim een kilometer aangelegd. Bij de Grootegastertocht is een fietspad van ruim twee kilometer gemaakt. De Eesterweg bij Doezum is opgeknapt.

Het landinrichtingsproject Lutjgast-Doezum heeft 7,5 miljoen euro gekost.