Ruigpootbuizerds onder de loep

In Groningen worden meer ruigpootbuizerds waargenomen dan elders in Nederland. Dat komt doordat Werkgroep Grauwe Kiekendief niet alleen kiekendieven in de gaten houdt, maar ook onderzoek doet naar de verspreiding en leefgewoonten van de ruigpootbuizerd. Tot 2010 is er nooit specifiek naar deze soort gekeken. Het blijkt dat het aantal ruigpootbuizerds de laatste jaren vermindert. Ook deze winter wil Werkgroep Grauwe Kiekendief het aantal en verspreiding van de ruigpootbuizerd in kaart brengen.

In Groningen worden meer ruigpootbuizerds waargenomen dan elders in Nederland. Dat komt doordat Werkgroep Grauwe Kiekendief niet alleen kiekendieven in de gaten houdt, maar ook onderzoek doet naar de verspreiding en leefgewoonten van de ruigpootbuizerd. Tot 2010 is er nooit specifiek naar deze soort gekeken. Het blijkt dat het aantal ruigpootbuizerds de laatste jaren vermindert. Ook deze winter wil Werkgroep Grauwe Kiekendief het aantal en verspreiding van de ruigpootbuizerd in kaart brengen.

Onderzoek

Het monitoren van ruigpootbuizerds geeft informatie over het effect van natuurbeheermaatregelen in agrarisch gebied en over de aanwezigheid van voedselbronnen zoals woelmuizen. Bekend is dat het aantal veldmuizen afneemt waardoor veel roofvogels het moeilijk krijgen, maar over woelmuizen is nog weinig bekend. Verrassend is dat de ruigpootbuizerd geen solist is, maar een sociale vogel die zijn soortgenoten op de slaapplaatsen opzoekt. Dat stelde Werkgroep Grauwe Kiekendief vast bij voedselgebieden van de ruigpootbuizerd in onder meer Oost-Groningen en het Lauwersmeergebied. 

Meedoen aan tellingen?

Hebt u belangstelling voor de ruigpootbuizerd en wilt u meewerken aan tellingen, mail dan naar info@grauwekiekendief.nl.