Routebureau Groningen krijgt twee ton subsidie

Het Routebureau Groningen krijgt van de provincie Groningen een subsidie van ruim 234.000 euro. De subsidie geldt voor vier jaar. Routebureau Groningen is in 2014 opgericht als platform dat de kwaliteit van recreatieve routes in onze provincie waarborgt. De subsidie van de provincie Groningen is bedoeld voor het uitvoeren van het werkplan voor de komende vier jaar. 

Routes

Het Routebureau Groningen is ontstaan op initiatief van de provincie Groningen, Landschapsbeheer Groningen, de Vereniging Groninger Dorpen en de Stichting Oude Groninger Kerken. In 2016 stelde het RBG een ambitieplan op voor de periode van 2016 tot 2020. Een aantal onderdelen uit dit plan wordt inmiddels uitgevoerd, zoals het ontwikkelen van een wandelknooppuntennetwerk, thematische routes en de ontwikkeling van nieuwe paden, zoals het Pronkjewailpad.

Structurele taken

De subsidie die nu wordt verstrekt is bedoeld voor een aantal meer structurele taken, zoals het beheer en onderhoud van de routes, het ontwikkelen van nieuwe routes voor bijvoorbeeld ruiters of vaarrecreanten en de presentatie van de routes aan de gebruiker. Landschapsbeheer Groningen voert de taken voor het Routebureau uit. Naast de provincie betalen ook gemeenten mee aan Routebureau Groningen.