Rondweg lost verkeersproblemen Bedum niet op

De aanleg van een rondweg ten noorden van Bedum lost de problemen met vrachtverkeer in het dorp niet op. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen. Inwoners van Bedum klagen al lange tijd over de hoeveelheid vrachtwagens die door het dorp rijdt, met name die van en naar de fabriek van Friesland-Campina DOMO. Het gemeentebestuur van Bedum zag een mogelijke oplossing in een rondweg ten noorden van het dorp. Hierdoor zou het vrachtverkeer niet meer door het dorp hoeven rijden. Maar uit het onderzoek van de provincie Groningen blijkt dat de vrachtwagens vooral in het dorp zelf moeten zijn, onder meer voor bevoorrading van winkels. De provincie ziet daarom geen aanleiding om een nieuwe weg aan te leggen bij Bedum.

 

De aanleg van een rondweg ten noorden van Bedum lost de problemen met vrachtverkeer in het dorp niet op. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen. Inwoners van Bedum klagen al lange tijd over de hoeveelheid vrachtwagens die door het dorp rijdt, met name die van en naar de fabriek van Friesland-Campina DOMO. Het gemeentebestuur van Bedum zag een mogelijke oplossing in een rondweg ten noorden van het dorp. Hierdoor zou het vrachtverkeer niet meer door het dorp hoeven rijden. Maar uit het onderzoek van de provincie Groningen blijkt dat de vrachtwagens vooral in het dorp zelf moeten zijn, onder meer voor bevoorrading van winkels. De provincie ziet daarom geen aanleiding om een nieuwe weg aan te leggen bij Bedum.

Onveilig

De klachten over het vrachtverkeer gaan voornamelijk over de Stationsweg/Wilhelminalaan, de doorgaande weg van en naar Onderdendam. Tot een aantal jaren geleden was dit een provinciale weg. Hoewel er hier nauwelijks ongelukken met vrachtverkeer plaatsvinden, ervaren inwoners van Bedum de weg als onveilig. Het vrachtverkeer van en naar de fabriek Friesland-Campina DOMO aan het Boterdiep wordt als intensief ervaren.

Onderzoek

Voor het onderzoek zijn tellingen gedaan op 16 locaties in de gemeente Bedum, Op de drukste weg, de Stationsweg, rijden ongeveer 5000 motorvoertuigen per dag. Hiervan is 14 procent vrachtverkeer (ongeveer 700 vrachtauto’s). Op de doorgaande route Stationsweg/Wilhelminalaan heeft maar een beperkt deel (25 procent) een relatie met de DOMO-fabriek. Het grootste deel van het vrachtverkeer moet in Bedum zelf zijn.

Conclusie

De resultaten van het onderzoek geven voor de provincie geen aanleiding om een nieuwe weg rond Bedum aan te leggen. De totale hoeveelheid verkeer en het aandeel vrachtverkeer in Bedum zijn niet veel hoger dan elders in de provincie. Een nieuwe wegverbinding ten noorden van Bedum lost de verkeersoverlast maar voor een deel op. Het verkeer van/naar de fabriek blijft dan inderdaad aan de noordkant. Maar het grootste deel van het vrachtverkeer zal alsnog via de Stationsweg/Wilhelminalaan het dorp in rijden. Mocht er toch een nieuwe weg worden aangelegd, dan zou dit geen provinciale weg worden.