Rijksmonumenten krijgen 1,2 miljoen euro voor restauratie

Het jongste rijksmonument van Nederland, de Molukse kerk in Appingedam, krijgt meer dan 103.000 euro subsidie van de provincie voor restauratie. Het kerkgebouw is vanwege de bouwstijl een zeldzaam voorbeeld van de oudste nog bestaande en functionerende Molukse kerkgebouwen in Nederland. In totaal ontvangen acht rijksmonumenten in de provincie Groningen samen 1,2 miljoen euro voor restauratie en herbestemming.

Het jongste rijksmonument van Nederland, de Molukse kerk in Appingedam, krijgt meer dan 103.000 euro subsidie van de provincie voor restauratie. Het kerkgebouw is vanwege de bouwstijl een zeldzaam voorbeeld van de oudste nog bestaande en functionerende Molukse kerkgebouwen in Nederland. In totaal ontvangen acht rijksmonumenten in de provincie Groningen samen 1,2 miljoen euro voor restauratie en herbestemming.

Restauratieprojecten

De subsidies voor het project Boerderij Kooman in Adorp (320.000 euro) en het project Dooptuin en Raadsgestoelte van de Nieuwe Kerk in Groningen (60.000 euro) zijn niet alleen bestemd voor restauratie maar ook voor een deel voor hergebruik. De overige bijdragen voor restauratie gaan naar de Korenmolen Wilhelmina in Noorderhoogebrug in Groningen (103.000 euro), de Groote Poldermolen in Slochteren (67.000 euro), de Molen Eureka in Klein Wetsinge  (208.000 euro), de Waelckensz Hinz Orgel Nicolaikerk in Appingedam (178.000 euro) en de Raadhuiskade 71 in Wildervank (195.000 euro).

Subsidiebudget

De provincie heeft ieder jaar negen ton beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in de provincie Groningen. Hierbij is ook veel aandacht voor de herbestemming van monumentale panden en de samenwerking met regionale partners. De provincie wil het (her)gebruik van rijksmonumenten stimuleren omdat de exploitatie van het monument bijdraagt aan het behoud. Voor de tweede helft van 2014 is nog iets meer dan 666.000 euro beschikbaar voor restauratie en herbestemming. De sluiting voor de tweede ronde voor subsidieaanvragen in 2014 is op 1 oktober.