Rijk trekt 5 miljoen uit voor bereikbaarheid Groningen-Assen

Groningen en Drenthe krijgen 5 miljoen euro van het Rijk voor projecten die de bereikbaarheid in de regio verbeteren. Het gaat om succesvolle projecten die gestart zijn vanuit het rijksprogramma Beter Benutten, dat inmiddels is afgerond. Dankzij de extra bijdrage van het Rijk kan een deel van deze projecten voortgezet worden. Het geld is onder meer bedoeld voor de aanleg van de doorfietsroute Groningen-Assen en de aanleg van P+R's en OV-hubs.

Beter Benutten

Sinds 2011 is er vanuit Beter Benutten € 44 miljoen geinvesteerd in de bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen. In dit programma werkten de provincies en gemeenten (als samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen) samen met het Rijk en bedrijfsleven aan het bereikbaar houden van de regio, via de weg, het water en het spoor. De afgelopen jaren zijn er in het kader van Beter Benutten verschillende projecten van start gegaan om de verkeersdrukte in de provincies Groningen en Drenthe te verlichten.

Bereikbaarheidsprojecten

Tussen Groningen en Assen komt bijvoorbeeld een doorfietsroute van 25 kilometer lang, die mensen moet mensen stimuleren de fiets te pakken. Daarnaast hebben ruim 80 bedrijven meegedaan aan de zogeheten werkgeversaanpak, bedoeld om werknemers te stimuleren te carpoolen en gebruik te maken van het ov of de fiets. Onderwijsorganisaties hebben daarnaast hun lesroosters aangepast, om scholieren en studenten zoveel mogelijk buiten de spits te laten reizen. Voor een aantal projecten vanuit het programma Beter Benutten (zoals de doorfietsroute, P+R's en OV-hubs) is er nu extra geld beschikbaar vanuit het Rijk.