Rijk lapt cultuurafspraken uit regeerakkoord aan de laars

De Tweede Kamer lapt – in navolging van staatssecretaris Zijlstra - de afspraak uit het regeerakkoord, om in alle regio's een hoogwaardig cultuuraanbod te laten bestaan, aan hun laars. Maandag stemde een meerderheid van de Kamerleden in met de bezuinigingsplannen van het kabinet op cultuur. De verontwaardiging onder de Noordelijke overheden is groot.

De Tweede Kamer lapt – in navolging van staatssecretaris Zijlstra - de afspraak uit het regeerakkoord, om in alle regio's een hoogwaardig cultuuraanbod te laten bestaan, aan hun laars. Maandag stemde een meerderheid van de Kamerleden in met de bezuinigingsplannen van het kabinet op cultuur. De verontwaardiging onder de Noordelijke overheden is groot.

Bezuinigingen niet te compenseren

De Tweede Kamer heeft Noord-Nederland in één klap afhankelijk gemaakt van aanvullende financiering vanuit het Noordelijk bedrijfsleven of door gemeenten en provincies. Helder is dat de forse bezuinigingen niet op deze wijze gecompenseerd kunnen worden. Het is in Noord Nederland onmogelijk om zorg te dragen voor een goede culturele basisinfrastructuur en regionale spreiding.

Korting en toenemende druk op fondsen

Hooguit 5 instellingen in Noord-Nederland krijgen geld van het Rijk. NNO, NNT en Citadel zijn zeker van een bijdrage. De overige instellingen zoals Oerol, Noorderzon, Noorderslag en ook Noord Nederlandse Dans, Peergroup en Club Guy&Roni worden doorverwezen naar de fondsen. Aangezien de fondsen ook een fikse korting krijgen en de druk op de fondsen toeneemt, bestaat het risico dat er ook vanuit de fondsen relatief weinig middelen naar Noord Nederlandse instellingen gaan.

Onherstelbare schade

Het Noorden is blij met de ingediende motie om toch structurele rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor Tryater. Maar als je kijkt naar het totale culturele veld in Noord-Nederland dan is dit een druppel op een gloeiende plaat. De meer dan gemiddelde bezuinigingen in het Noorden, grofweg een halvering van de rijksbijdrage, is rampzalig. Met de nota 'Cultuur Meer dan kwaliteit' bespaart het Kabinet op de korte termijn. De onherstelbare schade op de langere termijn heeft verhoogde kosten en dalende inkomsten voor de (rijks)overheid en het bedrijfsleven tot gevolg.