Rijk helpt provincies en gemeenten om afvalstoffen te benutten

Hoe kun je als provincie en gemeente slim omgaan met afvalstoffen en deze gebruiken in productieprocessen? Dat staat in de 'Leidraad afvalstof of product' die gedeputeerde Nienke Homan namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) in ontvangst nam op 13 juli in Utrecht. Met de leidraad wil het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat provincies, gemeenten en omgevingsdiensten stimuleren om afvalstoffen meer en beter te gaan benutten.

Circulaire economie

Reststromen die we voorheen beschouwden als afval, worden steeds vaker gebruikt als grondstof. Het Rijk wil voor 2050 in Nederland een circulaire economie hebben ontwikkeld, een economisch systeem waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden. Voor overheden en bedrijven kan het echter soms lastig zijn om te bepalen wanneer een reststroom wel of geen afval is. De leidraad en het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) van het Rijk moeten daarbij helpen.