Rijk draagt 17 miljoen bij aan spoorlijn Groningen - Bremen

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu reserveert 17 miljoen euro voor de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Groningen en Leer/Bremen. Met de beoogde verbinding kan de reistijd voor treinreizigers tussen de Nederlandse en Duitse steden uiteindelijk tot zo’n twee uur worden verkort.

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu reserveert 17 miljoen euro voor de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Groningen en Leer/Bremen. Met de beoogde verbinding kan de reistijd voor treinreizigers tussen de Nederlandse en Duitse steden uiteindelijk tot zo’n twee uur worden verkort.

85 miljoen euro

Het provinciebestuur van Groningen, dat zelf 85 miljoen euro reserveert voor de aanleg van de verbinding, vroeg eerder om een bijdrage uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport ‘Grensoverschrijdend Spoorvervoer’. Gedeputeerde Mark Boumans: "Met het verbeteren van de treinverbinding tussen de steden Groningen en Bremen willen wij de uitwisseling van werken, studeren en recreëren tussen beide gebieden mogelijk maken. Wij geloven erin dat een investering in deze verbinding een enorme impuls geeft aan beide regio’s en in het verlengde daarvan zorgt voor een goede verbinding tussen de metropolen Amsterdam en Hamburg. Wij zijn dan ook erg verheugd dat het Rijk een substantiële bijdrage doet om dit mogelijk te maken".

Onderzoek

Om daadwerkelijk aanspraak te kunnen maken op het gereserveerde bedrag, moet de provincie voor 1 juli 2016 duidelijk maken wat de grootste problemen zijn met de huidige spoorverbinding, welke varianten voor de aan te leggen verbinding onderzocht zijn en hoe de kosten over beide landen verdeeld kunnen worden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal de provincie ondersteunen bij het vinden van draagvlak en financiering in Duitsland. Ook zal het ministerie samen met ProRail, NS en regionale vervoerders onderzoeken hoe de belangrijkste stations, die binnen het traject vallen, op de spoorlijn kunnen worden aangesloten.

Aantrekkelijke verbinding

De spoorlijn Groningen-Bremen moet onderdeel worden van de toekomstige hoofdverbinding Amsterdam-Hamburg. Door te investeren in een kwalitatief betere en rechtstreekse spoorlijn, zal deze verbinding voor veel reizigers tussen beide steden de aantrekkelijkste worden. De trein kan zo ook op dit traject het duurzame alternatief voor de auto worden.