Rijk draagt 10 miljoen bij aan ontwikkeling natuurinclusieve landbouw

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de ontwikkeling van duurzame, natuurinclusieve landbouw in de provincies Groningen, Drenthe en Frysl├ón. Bij natuurinclusieve landbouw profiteert de natuur van de landbouw en andersom. Eerder dit jaar dienden de drie provincies bij de minister de 'regiodeal' in, met een plan van aanpak voor natuurinclusieve landbouw in het Noorden.

Blij met de steun

De noordelijke provincies zijn blij met de steun van de minister. "Deze toezegging is van groot belang voor de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland. We zijn in onze regio al voortvarend bezig met dit onderwerp, maar hiermee geven we een flinke impuls aan de verduurzaming van de sector, met positieve effecten voor biodiversiteit en landschap, maar ook met een goede boterham voor de boer. Daarnaast kunnen en willen we ook (inter)nationaal een voorbeeld zijn voor andere gebieden", aldus gedeputeerde Henk Staghouwer namens de samenwerkende partijen. 

Aanpak

Bij de uitvoering van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw staat een gebieds- en praktijkgerichte aanpak centraal. In verschillende deelgebieden kijken de provincies met de betrokken partijen naar wat wenselijk en haalbaar is en wie dat kan uitvoeren. In de provincie Groningen is het de bedoeling te experimenteren met bijvoorbeeld andere vormen van bodembewerking of het gebruik van groenbemesters. Daarmee worden de effecten inzichtelijk gemaakt op de natuur en biodiversiteit en op de economische kant van deze maatregelen. De experimenten worden in het veld gedemonstreerd, zodat ook zichtbaar is hoe deze maatregelen werken en wat ze opleveren. 

Gezond, levensvatbaar en rendabel

Met de regiodeal geven de partijen in Noord-Nederland ook invulling aan de landbouwvisie die onlangs door minister Schouten is gepresenteerd. Wij doen dit door ons in te zetten voor een duurzaam, natuurinclusief platteland: een economisch sterke landbouw die in evenwicht is met haar omgeving. Dit wordt gedaan vanuit het besef dat structurele verandering noodzakelijk is om de sector in de toekomst gezond, levensvatbaar, concurrerend en rendabel te houden. De grootste opgave daarbij is om een goede balans tussen landbouw, natuur en landschap te vinden. De agrarische sector, natuursector, kennisinstellingen en overheden in het Noorden bundelen met deze regiodeal de krachten om als voorbeeld te dienen voor toekomstige (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw.