Rietproef Lauwersmeer tijdelijk onderbroken

De rietproef Lauwersmeer wordt vanaf zaterdag 20 maart tijdelijk onderbroken. Dit heeft te maken met een periode van doodtij op het Wad. Daardoor kan enkele dagen geen tot weinig water geloosd worden via de spuisluizen bij Lauwersoog. Dat is de reden om de waterstand in het Lauwersmeer tijdelijk weer te verlagen naar het normale peil van 0,93 m onder NAP. Hierdoor kan het Lauwersmeer water vanuit Friesland en Groningen opvangen. 

Enkele dagen 

De tijdelijke onderbreking is in overeenstemming met het beheerprotocol waterveiligheid voor de rietproef. Bij gunstige verwachtingen kan het peil na enkele dagen weer naar 0,52 m onder NAP worden gebracht. 

Over de rietproef

De rietproef ging op zaterdag 27 februari van start. Van 6 tot 16 maart was de eerste onderbreking vanwege weinig spuimogelijkheden door de combinatie van harde noordwestenwind en doodtij. De rietproefperiode duurt nog tot en met 31 maart.