Resultaten TNO-onderzoek naar SIC-vezels bekend

Bij de eerste en tweede luchtmeting zijn siliciumcarbide vezels aangetroffen in het tijdelijk meetnet rondom industrieterrein Oosterhorn in Farmsum. De concentraties van SIC-vezels zijn in beide meetperiodes (oktober en november 2018) nagenoeg gelijk. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van TNO dat Gedeputeerde Staten van Groningen dinsdag ontving.

Twee metingen

Vorige week maakt de provincie bekend dat TNO bij een eerste luchtmeting een zeer lage concentratie van vermoedelijk kankerverwekkende SIC-vezels aangetroffen had. Uit het vandaag gepubliceerde rapport blijkt dat ook bij de tweede meting SIC-vezels gevonden zijn op meetstation RWZI Delfzijl en meetstation Heemskesbrug. Beide meetstations staan op ongeveer 1 kilometer afstand van ESD-SIC. De metingen zijn verricht op het moment dat de wind uit de richting van het chemiebedrijf kwam. Op een derde meetpaal, bij de Geefsweersterweg, zijn geen SIC-vezels aangetroffen. Daar is gemeten toen de wind niet uit de richting van ESD-SIC kwam. Op grond hiervan concludeert TNO dat de aangetroffen SIC-vezels afkomstig zijn van het terrein van ESD-SIC.

Invloed blazers

Uit het onderzoeksrapport van TNO  (PDF PDF-bestand, 1 MB) blijkt verder dat de invloed van blazers op de verspreiding van de SIC-vezels op dit moment niet vast te stellen is. Volgens TNO zijn metingen dichter bij bewoond gebied en over een langere tijd nodig om een completer beeld te verkrijgen.

Aanvullend onderzoek

Doel van het meetnet is het objectief en onafhankelijk meten van de luchtkwaliteit en geur veroorzakende stoffen op en rond industrieterrein Oosterhorn. Naast het gezamenlijke meetnet heeft de provincie opdracht gegeven om aanvullende metingen te doen en extra monsters te nemen in de nabije (woon)omgeving.

Vervolgstappen

Hoewel het gaat om een zeer lage concentratie, die volgens de GGD een "zeer beperkt" risico vormt op de gemeten punten (en mogelijk in verderop gelegen woongebieden) doen we nader onderzoek dat erop is gericht om dat scherper in beeld te brengen. Het onderzoeksrapport van TNO wordt besproken in de gezamenlijke (bedrijven, omwonenden, overheid) projectgroep 'Luchtapp en meetnet Oosterhorn en Omgeving'.  Daarbij stemmen we af met de gemeente Delfzijl, de Inspectie Sociale Zaken en Werk (ISZW), GGD en TNO.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Groningen op telefoon 050-316 49 11. Heeft u vragen over SIC-vezels en uw gezondheid, neem dan contact op met de GGD: 050 - 3674000.