Resultaten bekend van peiling dialoog toekomst Groninger landbouw

De uitslag van de poll voor de dialoog over de toekomst van de Groninger landbouw is bekend. De presentatie van de resultaten vond plaats op dinsdagavond 20 maart 2012, tijdens de Stropakkenconferentie. Hier werden mensen uit de politiek, agrarische sector en van natuur- en miliebewegingen bijgepraat over de nationale en internationale ontwikkelingen in de landbouw.

De uitslag van de poll voor de dialoog over de toekomst van de Groninger landbouw is bekend. De presentatie van de resultaten vond plaats op dinsdagavond 20 maart 2012, tijdens de Stropakkenconferentie. Hier werden mensen uit de politiek, agrarische sector en van natuur- en miliebewegingen bijgepraat over de nationale en internationale ontwikkelingen in de landbouw.

Resultaten

De resultaten zijn terug te lezen in een aparte tabel. De peiling is gehouden onder de inwoners in de provincie, LTO Noord en Natuur- en Milieufederatie Groningen en de provincie Groningen. De vraag was daarbij: welke drie thema’s moeten wat u betreft de komende maanden onderwerp zijn van de dialoog over de toekomst van de Groninger Landbouw?

Wat nu?

De volgende stap in het proces is het opstellen van een startdocument, waarin aan de hand van de peiling en de conferentie de centrale vraagstukken voor de dialoog worden verwoord. Daarna gaat de dialoog van start en gaan vertegenwoordigers van verschillende partijen de vraagstukken verkennen en verdiepen. Dan wordt duidelijk welke gemeenschappelijke opvattingen en ideeën er zijn en waar de verschillen van inzicht liggen. Het resultaat van deze dialoog vormt de basis voor de ontwikkeling van de visie van de provincie op de toekomst van de Groninger landbouw.