René Paas voorgedragen als nieuwe commissaris van de Koning

Provinciale Staten hebben René Paas (CDA) aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties als nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Groningen. Provinciale Staten besloten hiertoe op advies van de vertrouwenscommissie tijdens een Statenvergadering op 2 februari 2016. Paas is hiermee de verwachte opvolger van Max van den Berg, die per 1 april 2016 afscheid neemt.

Provinciale Staten hebben René Paas (CDA) aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties als nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Groningen. Provinciale Staten besloten hiertoe op advies van de vertrouwenscommissie tijdens een Statenvergadering op 2 februari 2016. Paas is hiermee de verwachte opvolger van Max van den Berg, die per 1 april 2016 afscheid neemt.

Profielschets

Volgens Provinciale Staten past Paas (Dordrecht, 1966) goed bij de provincie en bij de Groningers, en kan hij een goede invulling geven aan de eisen gesteld in de profielschets. Provinciale Staten zien in hem een 'verbinder' en een zeer betrokken persoon met een warm hart voor Groningen en de Groningers. Hij weet wat er maatschappelijk en politiek speelt in de provincie, aldus de Staten.

Procedure

Op 28 oktober 2015 werd tijdens een extra Statenvergadering een vertrouwenscommissie ingesteld en de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning vastgesteld. De afgelopen maanden voerde de vertrouwenscommissie gesprekken met sollicitanten. Deze gesprekken en de eerder gemaakte profielschets vormden de basis voor het advies van de vertrouwenscommissie aan de Staten.

Benoeming

Op basis van de aanbeveling van de Staten zal de minister van Binnenlandse Zaken een voordracht uitbrengen aan de koning. De nieuwe commissaris zal vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd worden voor een periode van zes jaar.

Loopbaan

Paas is bekend met Groningen. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en werd in 1990 raadslid in de gemeente Groningen. Van 1996 tot en met 2005 was hij wethouder in de stad. Zijn portefeuille bestond uit Stadsbeheer en Milieu, Volksgezondheid, Sport en Internationale Betrekkingen. Na zijn tijd als wethouder bekleedde Paas het voorzitterschap van de CNV Vakcentrale. In 2009 werd hij voorzitter van Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten. Deze functie bekleedt hij tot op het heden.