René Paas op de koffie in Tjuchem, Grijpskerk en Muntendam

Commissaris van de Koning René Paas gaat een kopje koffie drinken in Tjuchem, Grijpskerk en Muntendam. Daar wonen de winnaars van de actie 'wie nodigt de nieuwe commissaris van de Koning uit?'. Bijna 100 inwoners gaven gehoor aan de oproep van Provinciale Staten van Groningen om de nieuwe commissaris van de Koning uit te nodigen voor een ontmoeting.

Winnaars

De drie winnaars waren woensdag te gast in het provinciehuis, voorafgaand aan de Algemene Beschouwingen, om de felicitaties van de commissaris in ontvangst te nemen. De jury koos voor de uitnodiging van mevrouw Fledderman-Zuidema, voorzitter van de vereniging School en Dorp Tjuchem, mevrouw Van der Scheer werkzaam op Werk en Dagbesteding de Gilde in Muntendam en de heer Gernaat van het bedrijf Diving Technology Solutions te Grijpskerk. Op korte termijn zal René Paas de drie winnaars een bezoek brengen.

Reden voor de keuze

  • Mevrouw Fledderman-Zuidema nodigt namens alle inwoners van het dorp Tjuchem de commissaris uit om naar Tjuchem te komen en te zien waar een klein dorp groot in kan zijn. 
  • Mevrouw Van der Scheer nodigt de commissaris uit om een kijkje te nemen op haar werk 'Werk en Dagbesteding de Gilde' in Muntendam en in gesprek te gaan over hoe het is om te leven met een beperking.
  • De heer Gernaat daagt de commissaris uit een proefduik te nemen in een duikcontainer en een bezoek te brengen aan het bedrijf Diving Technology Solutions te Grijpskerk.

Criteria

Een driekoppige jury, bestaande uit René Paas, Johan de Veer (Dagblad van het Noorden) en Remy van Mannekes (RTV Noord), maakte de selectie. Bij de selectie is gelet op een zekere spreiding over de categorieën; bedrijven, particulieren en sociaal/maatschappelijke organisaties én op enige spreiding over de provincie. De drie uitnodigingen sprongen eruit doordat ze positivisme uitstralen en een voorbeeld zijn van de Groninger samenleving. De commissaris beschouwt alle uitnodigingen als een waardevol cadeau. Als zijn agenda het toe had gelaten, was hij graag ingegaan op alle uitnodigingen.