René Paas geïnstalleerd als commissaris van de Koning

René Paas is op woensdag 20 april in de Statenzaal van het provinciehuis geïnstalleerd als commissaris van de Koning. Tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten kreeg hij symbolisch de voorzittershamer uitgereikt. Ook sprak hij voor het eerst Provinciale Staten toe. De installatie kon op veel aandacht rekenen van pers en publiek.

René Paas is op woensdag 20 april in de Statenzaal van het provinciehuis geïnstalleerd als commissaris van de Koning. Tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten kreeg hij symbolisch de voorzittershamer uitgereikt. De installatie kon op veel aandacht rekenen van pers en publiek.

Toespraak

'De overheid moet pal staan voor de fundamentele waarden van de burgers', aldus Paas in zijn toespraak. De aardbevingsproblematiek is wat hem betreft dan ook een nationale kwestie. Hij wees daarbij op het gevaar van tweedeling: een deel van het land wat leeggepompt wordt, tegenover een deel waar de opbrengsten worden verdeeld. Paas benadrukte bruggen te willen slaan en een commissaris te willen zijn voor álle Groningers ('Groninger word je, doordat je optrekt met anderen'). Ook wil hij, naast de provincie Groningen, het Noorden als regio op de kaart zetten. Noordelingen zijn volgens hem 'met elkaar verweven'. Tot slot bedankte Paas onder meer Provinciale Staten, voor het vertrouwen, en zei hij zich vereerd te voelen commissaris van de Koning te zijn.

Grönnens Laid

Voorafgaand aan de installatie werd Paas door een koor toegezongen met het Groninger volkslied (het Grönnens Laid). Vervolgens kwamen nog aan het woord vice-voorzitter van Provinciale Staten Romke Visser, SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman, loco-commissaris van de Koning Henk Staghouwer, de Gelderse commissaris van de Koning Clemens Cornielje en de Groninger burgemeester Peter den Oudsten. Zij heetten Paas welkom en wensten hem succes. Tussen de speeches door verzorgde theatermaker Willem Gunneman de muzikale intermezzo's.