Reizen met de Qliner vóór 9 uur vanaf januari goedkoper

Reizigers die 's ochtends vóór 9 uur met de Qliner reizen gaan minder voor hun kaartje betalen. Nu betalen reizigers met een strippenkaart of sterabonnement 1,50 euro toeslag als ze vóór 9 uur met een Qliner reizen. Vanaf 1 januari 2011 vervalt deze toeslag. De ritprijs voor een reis met een Qliner is dan gelijk aan die met een streekbus. Verder blijven de tarieven van de regionale buskaartjes voor 2011 gelijk met de huidige tarieven.

Reizigers die 's ochtends vóór 9 uur met de Qliner reizen gaan minder voor hun kaartje betalen. Nu betalen reizigers met een strippenkaart of sterabonnement 1,50 euro toeslag als ze vóór 9 uur met een Qliner reizen. Vanaf 1 januari 2011 vervalt deze toeslag. De ritprijs voor een reis met een Qliner is dan gelijk aan die met een streekbus. Verder blijven de tarieven van de regionale buskaartjes voor 2011 gelijk met de huidige tarieven.  

Extra Q-liners

Het OV-bureau Groningen Drenthe wil de tarieven voor de Qliner gelijktrekken met die van de stads- en streekbussen in Groningen en Drenthe. Er geldt dan een kilometertarief, dat gelijk is voor spits- en daluren. Door het afschaffen van de toeslag verwacht het OV-bureau een toename van het aantal reizigers. Daarom worden in de nieuwe dienstregeling van 2011 op een aantal trajecten extra Qliners ingezet.   

kijk voor meer informatie over bustarieven op www.ovbgd.nl.