Reizen door het landschap van de toekomst tijdens Let's Gro

Hoe kunnen we ons landschap aanpassen aan de klimaatverandering? Met die vraag gingen acht ontwerpbureaus uit binnen- en buitenland aan de slag. De resultaten hiervan zijn te zien op de tentoonstelling Sponsland, die In het weekend van 5 tot en met 7 november te zien is tijdens het festival Let's Gro.

Let's Gro

Let's Gro is het festival over de toekomst van Groningen dat dit jaar in en rond Forum Groningen plaatsvindt. Dit jaar is er speciale aandacht voor klimaatverandering en stad en provincie zich hieraan kunnen aanpassen. 

Sponsland

In een kas op de Grote Markt exposeren acht ontwerpbureaus uit binnen- en buitenland hun visie op de toekomst van Groningen. Zij laten oplossingen zien om onze provincie voor te bereiden op de klimaatverandering: de stijgende zeespiegel, perioden met grote hitte, wateroverlast, droogte en verzilting. Er zijn ontwerpen gemaakt voor acht gebieden tussen de Hondsrug en Schiermonnikoog, vier in de stad en vier in het landelijk gebied. De tentoonstelling is bedoeld om met behulp van ontwerpers ons aan te zetten om ons landschap aan te passen aan de klimaatverandering. De ontwerpen nodigen uit tot gesprek over de uiteindelijke oplossingen. 

Klimaatadaptatie Groningen

De tentoonstelling Sponsland is een onderdeel van Klimaatadaptatie Groningen. Eerder dit jaar vond het online festival Klimaatadaptatie Groningen Act & Adapt plaats. Daarbij stonden het veranderende klimaat en de gevolgen ervan centraal.