Reitdiep-Midden wordt aantrekkelijker voor weidevogels

In november beginnen de werkzaamheden voor het waterbeheersingsplan in het middendeel van het Reitdiepgebied. De nieuwe inrichting zorgt voor een beter waterbeheer voor weidevogels. Zo kunnen de grutto, kievit en de tureluur er rusten, schuilen en beter voedsel vinden. Het project wordt betaald door de provincie Groningen, Het Groninger Landschap en het waterschap Noorderzijlvest en is in de zomer van 2015 klaar.

In november beginnen de werkzaamheden voor het waterbeheersingsplan in het middendeel van het Reitdiepgebied. De nieuwe inrichting zorgt voor een beter waterbeheer voor weidevogels. Zo kunnen de grutto, kievit en de tureluur er rusten, schuilen en beter voedsel vinden. Het project wordt betaald door de provincie Groningen, Het Groninger Landschap en het waterschap Noorderzijlvest en is in de zomer van 2015 klaar.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats in het gebied (120 hectare) ten oosten van het Reitdiep, tussen Hekkum en Garnwerd. Er komen nieuwe sloten en bestaande sloten krijgen natuurvriendelijke oevers. Ook komen er lage kades en dammen om het water in het gebied langer vast te houden. Met windwatermolens kan de waterhuishouding op milieuvriendelijke wijze op peil worden gehouden. Na het weidevogelseizoen kan het waterpeil in het gebied kunstmatig worden verlaagd voor beheer en onderhoud.

Onderdeel Natuurnetwerk Nederland

De inrichting van Reitdiep-Midden sluit aan op het al ingerichte Reitdiep-Zuid. Beide gebieden maken deel uit van het aaneengesloten netwerk van natuurgebieden in ons land: het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur).

Kosten en financiering

De uitvoering van het waterbeheersingsplan Reitdiep-Midden kost 1,6 miljoen euro. De kosten zijn verdeeld: provincie Groningen (39 procent), het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP2 (41 procent), Het Groninger Landschap (10 procent) en het waterschap Noorderzijlvest (10 procent).