RegioTram cruciaal voor bereikbaarheid stad en regio

De provincie Groningen heeft een brief aan de gemeente Groningen gestuurd, waarin het belang van de RegioTram wordt benadrukt. In de brief schrijft het college van Gedeputeerde Staten dat de RegioTram een cruciale schakel is om reizigers in de stad en vanuit de regio op een snelle manier op de plek van bestemming te krijgen. Het college kiest onverkort voor de RegioTram als enige realistische, betaalbare optie voor goed openbaar vervoer nu en in de toekomst. De brief is geschreven naar aanleiding van de bestuurscrisis bij de gemeente Groningen, waarin de RegioTram ter discussie staat.

 

De provincie Groningen heeft een brief aan de gemeente Groningen gestuurd, waarin het belang van de RegioTram wordt benadrukt. In de brief schrijft het college van Gedeputeerde Staten dat de RegioTram een cruciale schakel is om reizigers in de stad en vanuit de regio op een snelle manier op de plek van bestemming te krijgen. Het college kiest onverkort voor de RegioTram als enige realistische, betaalbare optie voor goed openbaar vervoer nu en in de toekomst. De brief is geschreven naar aanleiding van de bestuurscrisis bij de gemeente Groningen, waarin de RegioTram ter discussie staat.

Gezamenlijke investeringsagenda

Sinds 2000 zijn de gemeente Groningen, provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen bezig met een gezamenlijk programma (investeringsagenda)dat projecten omvat die de bereikbaarheid van stad en provincie moet verbeteren. De RegioTram is de ruggengraat van het Raamwerk RegioRail, waarmee de OV-bereikbaarheid van de stad en regio sterk wordt verbeterd en het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief vormt voor de auto. 

Lees meer in de brief van het college van Gedeputeerde Staten.