Regionale Uitvoeringsdienst Groningen in Veendam

Mijn blog is wat deze week later dan gebruikelijk. Redenen hiervoor zijn verlof en familieomstandigheden.

 

Mijn blog is wat deze week later dan gebruikelijk. Redenen hiervoor zijn verlof en familieomstandigheden.

Vorige week was de eerste echte werkweek na het kerstreces. Voor de kerngroep RUD stond die week grotendeels in het teken van de voorbereiding van de werkbijeenkomst van de stuurgroep op 10 januari. Op het programma stonden de stand van zaken rond de besluitvorming over de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan, de afschaffing van het BTW-compensatiefonds, een voorstel voor een fonds waar de gemeenten en provincie de bijdrage storten die zij in december van het Rijk hebben gekregen als tegemoetkoming voor de kosten die worden gemaakt voor de vorming van de RUD, de ‘witte vlekken’, de efficiencytaakstelling, de planning en het advies van de beoordelingscommissie over de huisvesting. Dat advies was net voor het kerstreces gereed. Een knap staaltje werk van projectleider Huisvesting Gea Koeling en de beoordelingscommissie. Voor de overige onderwerpen moest de dagen voorafgaand aan de stuurgroep nog het nodige werk worden verzet.

Donderdag was het dan zover de werkbijeenkomst van de stuurgroep.
Kwartiermaker Saskia Gerritsen sprak richting de stuurgroep haar zorgen uit over de besluitvorming over de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan.

Er zijn nog maar vijf gemeenten en de provincie die een besluit hebben genomen. Over de afschaffing van het BTW-compensatiefonds heeft de stuurgroep brieven gestuurd naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, het IPO en de VNG.

Het voorstel om een fonds in te stellen voor de eenmalige kosten voor de vorming van de RUD gaat de stuurgroep voorleggen aan alle colleges. In de volgende stuurgroep op 31 januari wordt dit onderwerp opnieuw geagendeerd.

De gemeenten Grootegast en Ten Boer krijgen de status ‘witte vlek’, omdat beide gemeenten niet willen deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling.
De efficiencytaakstelling wordt op 31 januari opnieuw geagendeerd. Dat geldt ook voor de planning. Door de vertraging in de besluitvorming kan het plaatsingsprocedure nog niet worden gestart. Dit lijkt gevolgen te hebben voor de planning.

Gea Koeling presenteerde het advies van de beoordelingscommissie huisvesting. De beoordelingscommissie had de locatie Lloydsweg 17 in Veendam met stip op nummer 1 gezet. De stuurgroep sprak zijn waardering uit voor het gedegen advies en onderschreef unaniem het advies van de beoordelingscommissie. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het proces naar de vorming van de RUD. Aansluitend afspraken gemaakt over de communicatie: de betrokken medewerkers zijn vrijdagochtend voor 10.00 uur worden geïnformeerd, daarna de overige betrokkenen.