Regionale Uitvoeringsdienst Groningen: één vestiging!

De week stond voor een belangrijk deel in het teken van de discussie over het aantal vestigingen van de Regionale Uitvoeringsdienst. Mark Boumans, voorzitter van de stuurgroep, heeft de stuurgroep voorgesteld één Regionale Uitvoeringsdienst met drie vestigingen te vormen. Dit naar aanleiding van een voorstel van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum (DEAL) om de Regionale Uitvoeringsdienst in het DEAL-gebied te vestigen.

 

De week stond voor een belangrijk deel in het teken van de discussie over het aantal vestigingen van de RUD. Mark Boumans, voorzitter van de stuurgroep, heeft de stuurgroep voorgesteld één RUD met drie vestigingen te vormen. Dit naar aanleiding van een voorstel van de DEAL-gemeenten om de RUD in het DEAL-gebied te vestigen.

Maandag overleg met de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden (BVC). Normaal doe ik dat samen met Raymond Meijers, projectleider Personeel. Raymond is dit weekend echter door zijn rug gegaan en daarom ga ik dit keer alleen. De BVC vraagt aandacht voor 'het nieuwe werken' in het bedrijfsplan. Zij dringen er op aan goed duidelijk te maken wat er onder wordt verstaan, omdat het nieuwe werken in zowel de gemeentelijke als de provinciale organisaties tot nogal wat discussies leidt. Ook vraagt de BVC aandacht voor de cultuur in de nieuwe organisatie. Zij benadrukken dat cultuurverandering continu aandacht verdient, niet alleen bij start van de RUD.

Dinsdag versie 7 van het Conceptbedrijfsplan doorgelezen. Het ziet er goed uit en nadert de stap naar het eindconcept. Voor het zover is nog een tweede bespreking met de projectgroep en de MT-groep, daarna de klankbordgroep en bijeenkomsten voor middenmanagement en medewerkers. Als alle reacties zijn verwerkt kan het eindconcept van het bedrijfsplan medio juni naar de stuurgroep.

Woensdag kennisgemaakt met André Kosters. André is Donna van Heukelem opgevolgd als financieel controller bij de provincie. Donna is overgestapt naar de Hanze Hogeschool. André neemt haar taak over als financieel adviseur van ons project. Hij is het bedrijfsplan al aan het doorlezen. Ik informeer hem over het aanvragen van uitstel voor het indienen van de begroting 2013 van de RUD bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit is nodig omdat de gemeenschappelijke regeling RUD pas eind dit jaar wordt opgericht. Ook vraag ik hem om dezelfde reden de provinciale voorfinanciering van de inrichtingsfase te regelen.
Aan het einde van de middag informeer ik met medekerngroeplid Gea Koeling de Broederschap van gemeentesecretarissen over ons project. Gea zet voor de gemeentesecretarissen uiteen wat nodig is om per 1 april een goede samenwerking tussen de gemeenten (en de provincie) en de RUD te realiseren. Binnenkort zet zij dat om in concrete acties.

Donderdag bespreking van versie 7 van het Conceptbedrijfsplan in de projectgroep. Ook nu is er veel lof vanuit de projectgroep. Er zijn twee discussiepunten: de missie en de samenstelling van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Beide punten worden volgende week voorgelegd aan de MT-groep.
Tegen half elf gaan Mark Leemans van KplusV organisatieadvies en ik naar de stuurgroep. Conclusie van de stuurgroep is dat de inzet blijft één RUD met één vestiging. De stuurgroepleden en achterban worden komende week over deze conclusie geïnformeerd. De projectgroep heeft de primeur, omdat ik het staartje van de vergadering nog meemaak en iedereen nieuwsgierig is naar de uitkomsten van de stuurgroepdiscussies.
's Middags werkoverleg met projectmedewerker Marianne Fokkinga.

De vrijdag vooral besteed aan de voorbereiding van de vergaderingen die volgende week op stapel staan: het technisch beraad met de vakbondsbestuurders, de klankbordgroep en de MT-groep. Tegenover mij werkt Jan Smittenberg hard aan de concepten van de aanbiedingsbrieven aan de colleges, het advies en de standaardbrieven aan raden/Provinciale Staten, ondernemingsraden en GO's. Die worden 5 juni in de projectgroep besproken. Het derde kerngroeplid Gea Koeling telewerkt in Sneek aan haar bijdrage voor de MT-groep: de notitie waarin zij de acties voor de samenwerking tussen de deelnemende organisaties en de RUD op een rijtje zet. Aan het einde van de middag zijn wij alle drie tevreden: Gea heeft haar notitie klaar, Jan zijn brieven en ik heb de agenda's en stukken voor de vergaderingen volgende week de deur uit. Het tempo blijft hoog, maar door onze goede samenwerking kunnen wij het volhouden.

De werving voor de kwartiermaker/beoogd directeur is gestart. Er is veel interesse. Ik heb afgelopen week elke dag een aantal mensen aan de telefoon, die interesse hebben en meer informatie over de functie willen.