Regionale Investeringssteun Groningen vanaf februari 2019 weer opengesteld

Vanaf 1 februari 2019 kunnen bestaande en nieuwe bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park weer een beroep doen op de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). De succesvolle regeling gaat door met geld uit het Nationaal Programma Groningen. Het budget van de RIG wordt opgehoogd met 12 miljoen euro. In vier jaar tijd heeft de RIG 300 directe en ongeveer 450 indirecte banen opgeleverd. Bedrijven investeerden dankzij de regeling in totaal € 138 miljoen.

Grote belangstelling

De doelen van de RIG zijn meer werkgelegenheid, versterking van het vestigingsklimaat voor industriële bedrijven en innovatie en vergroening van de industrie. Er is grote belangstelling voor de subsidie. In totaal zijn 57 aanvragen gedaan. Met name ondernemingen in het midden en klein bedrijf profiteren van de subsidie. Van de 18 subsidies die tot nu toe zijn toegekend, zijn er 16 voor mkb-ondernemingen. Kort geleden werd de RIG2018 gesloten vanwege het grote aantal aanvragen. Op 15 januari organiseert de provincie voor belangstellende partijen een bijeenkomst over de RIG2019.

Groene banen 

Gedeputeerde Patrick Brouns van Economische Zaken vindt het belangrijk om de RIG voort te zetten. “In de afgelopen jaren werkten veel mensen in de gassector. Nu willen we banen scheppen in de groene industrie. Dit zorgt voor perspectief op behoud en groei van werkgelegenheid."

Succesvolle bedrijven

Op de website www.rigscoorttop.nl is te zien wat de concrete resultaten van de regeling zijn. Voorbeelden van bedrijven die goed scoren zijn Avantium, dat een pilot bioraffinaderij heeft gevestigd op het chemiepark Delfzijl, en Purified Metal Company, dat vervuild schroot gaat verwerken tot hernieuwbare grondstoffen.

Over de RIG

Voor de uitvoering is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is € 12 miljoen toegevoegd. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.