Regionale bijeenkomsten op komst

Dinsdag aan de maandelijkse vergadering met mijn collega-projectleiders RUD in Utrecht deelgenomen. Alle provincies hebben inmiddels de tussenberichten aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu verzonden.

Dinsdag aan de maandelijkse vergadering met mijn collega-projectleiders RUD in Utrecht deelgenomen. Alle provincies hebben inmiddels de tussenberichten aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu verzonden, te vinden op  de website www.uitvoeringmetambitie.nl. Ze geven een mooi overzicht van de stand van zaken van de verschillende RUD-projecten. Vóór 31 mei moet ook het eindbericht bij de secretaris binnen zijn. In Groningen schrijven wij volgende week al het concept, omdat het met het oog op de proceduretijd kort dag is tot 31 mei.
Er komen in mei vier regionale bijeenkomsten, die worden georganiseerd door het landelijke Programma Uitvoering met Ambitie. Zij zijn bedoeld voor mensen, die niet direct zijn betrokken bij de vorming van de RUD's. In Noord-Nederland vindt de bijeenkomst in Assen of Groningen plaats.

Ik heb met projectmedewerker Marianne Fokkinga het bezoek van mevrouw Sybilla Dekker op 20 april voorbereid. Daarover ook een paar keer contact gehad met Sam Vanden Vondele, de secretaris van mevrouw Dekker. Ik heb Herman Bloupot, hoofd van de afdeling Milieuvergunningen van de provincie gevraagd of hij een informeel werkbezoek van mevrouw Dekker aan de Eemshaven wil organiseren. Herman is daar enthousiast mee aan de slag gegaan.

Tijdens de projectgroepvergadering op donderdag heb ik een terugkoppeling gegeven van de gesprekken met de gemeente Groningen, de DEAL-gemeenten en de provincie. Ook over de te volgen strategie gesproken. Met tevredenheid geconstateerd dat alle gemeenten en de provincie meedoen aan het invullen van de zelfevaluatietool. Over een maand bespreken wij de resultaten daarvan in de projectgroep.
Aansluitend aan de projectgroep, was er een gesprek tussen de provincie (Henk Jan Bolding en Herman Bloupot), de DEAL-gemeenten (Jelmer Mulder en Jack Beverloo) en mij. De DEAL-gemeenten hebben daar een voorstel op tafel gelegd. De ambtelijke gesprekken zijn daarmee afgerond. Een aantal zaken, die verband houden met de bestuurlijke en ambtelijke sturing van de RUD, worden de komende weken verder uitgewerkt. Daarna volgen afrondende bestuurlijke gesprekken met de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten. Vervolgens wordt de balans opgemaakt en kan, naar ik hoop, het concept-advies over het takenpakket en de organisatievorm van de regionale uitvoeringsdienst in procedure worden gebracht.