Regio wil uitbaggering vaargeul tussen Lauwersoog en Noordzee

De vaargeul tussen Lauwersoog en de Noordzee (het Westgat) moet nodig worden uitgebaggerd. Dat laten de provincie, gemeente De Marne en de haven van Lauwersoog weten in een brief aan minister Melanie Schultz van Haegen, van Infrastructuur en Milieu. Het is nu of nooit, schrijven ze. Over de uitbaggering van het Westgat wordt sinds 2013 gepraat met het Rijk.

Kotters wijken uit

De vaargeul bleef de laatste decennia op diepte door de natuurlijke dynamiek. Sinds drie jaar laat de natuur het afweten. Dat is in de haven goed merkbaar. Een aantal kotters wijkt uit naar andere havens omdat de beperkte diepgang veel onzekerheid oplevert. Door het dalende aantal schepen, komt de kritieke ondergrens van de bedrijvigheid in de haven in zicht. De kracht van Lauwersoog is de complete visinfrastructuur. Wanneer enkele bedrijven omvallen, is een domino-effect denkbaar waarbij ook andere bedrijven omvallen.

Moeilijk voorspellen

Rijkswaterstaat heeft uitgebreide studies en modelberekeningen laten uitvoeren. Daaruit komt naar voren dat het moeilijk te voorspellen is hoe lang de vaargeul op diepte blijft na het baggeren. Er is een kans dat de geul na een jaar opnieuw verzandt. Rijkswaterstaat vindt zodoende dat er onvoldoende argumenten zijn om een ingreep uit te voeren.

Politiek besluit

De regio wil dat de minister nu een politiek besluit neemt om te baggeren. Die eenmalige ingreep biedt de mogelijkheid om te kijken wat het effect in de praktijk is, in plaats van een voorspelling op basis van laboratoriumopstellingen en berekeningen. De haven van Lauwersoog is voor de regio van groot belang voor de werkgelegenheid en het toerisme.

Plicht

Bovendien heeft het Rijk de plicht om de haven toegankelijk te houden, stelt de regio. Bij het sluiten van de Afsluitdijk en later in documenten over de Waddenzee heeft het Rijk zich verplicht tot wat 'het waarborgen van de toegankelijkheid van de Waddenzeehavens' wordt genoemd. Dat heeft het Rijk in de zogeheten PKB Waddenzee in 2007 beloofd.

Kotters uit Urk

"We hebben nu lang genoeg met elkaar gesproken en gestudeerd", licht gedeputeerde Henk Staghouwer toe. "Ik heb de belofte van kotters uit Urk dat zij terugkomen in Lauwersoog als het Westgat op diepte is. Dat sterkt ons idee over de urgentie en gunstige effecten van een ingreep."