Regio vraagt minister compensatie waardedaling 12.000 te versterken woningen

De compensatie voor de waardedaling van woningen als gevolg van de gaswinning in het aardbevingsgebied is een redelijke basis, maar verdient op belangrijke punten nog verdere uitwerking. Dat schrijven de colleges van de provincie en aardbevingsgemeenten in een brief aan minister Wiebes. Het rekenmodel moet worden aangepast met onder andere de begrenzing van het gebied. Voor de 12.000 te versterken woningen ontbreekt nog een passende regeling en voor de gemeente Delfzijl moet een betere oplossing komen.

Advies Commissie Waardedaling

De Commissie Waardedaling erkent in haar advies aan de minister de problemen van huiseigenaren die de waarde van hun woning zien dalen als gevolg van de gaswinning. Dat valt in de regio in goede aarde. De commissie stelt dat inwoners met schade in de vorm van waardedaling op een goede en ruimhartige wijze moeten worden gecompenseerd. Toch ziet de commissie enkele belangrijke punten over het hoofd. Daar wijst de regio de minister op en doelt hiermee op het rekenmodel, de woningen die in de versterkingsoperatie zitten en alle woningen in de gemeente Delfzijl.

Lees ook de volledige brief (PDF PDF-bestand, 1 MB).