Regio krijgt kleine 20 miljoen voor hoogspanningsverbinding Eemshaven

Minister Henk Kamp biedt 19,6 miljoen euro ter compensatie voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten. De betrokken gemeenten en de provincie gaan met het voorstel akkoord. Het bedrag is voor rekening van kabelbeheerder Tennet, die de verbinding zal aanleggen. De provincie doet er zelf 2,5 miljoen bij. Afgesproken is dat de provincie de leiding krijgt over projecten in het gebied, om mogelijke schade aan de natuur, het landschap of cultuurhistorie te compenseren.

Motie Tweede Kamer

Dat is de uitkomst van overleg tussen bestuurders in de regio en het ministerie van Economische Zaken en Tennet. Dit overleg kwam op gang op basis van een motie die de Tweede Kamer aannam. Daarin gaf de Kamer minister Kamp de mogelijkheid om te kiezen tussen een deel ondergronds verkabelen óf ruimer compenseren.

Te duur

Minister Kamp blijft de ondergrondse aanleg van tien kilometer kabel te duur vinden. Onder druk van de Kamer biedt hij nu wel een hogere compensatie. Bij gebrek aan een goed alternatief stemt de regio daar mee in. 'Wij blijven het een klap in ons gezicht vinden. Er komt een soort gordijn van kabels aan hoge masten in ons landschap,' zeggen gedeputeerden Fleur Gräper en Henk Staghouwer mede namens de betrokken gemeenten. 

Elektriciteit uit Scandinavië

De regio en het Rijk waren het eerder al met elkaar eens dat de huidige verbinding niet berekend is op de extra aanvoer van elektriciteit uit Scandinavië, waar momenteel in de Eemshaven aan wordt gewerkt. Omdat de vraag naar stroom ook de komende jaren blijft toenemen, moet de nieuwe verbinding er snel komen.

Teleurgesteld

Eerder bood de minister de regio 7,4 miljoen voor de compensatie van landschap en cultuurhistorie, in met name Middag-Humsterland en het Reitdiep. Nadat de Tweede Kamer vond dat de minister met een ruimhartiger bod moest komen, deed hij daar 7,5 miljoen bij - op voorwaarde dat de regio er 2,5 aan toevoegde. Voor natuurcompensatie krijgt de regio 4,7 miljoen. 'Meer zat er niet in', concludeert de regio teleurgesteld. 'Waren we niet akkoord gegaan, dan liepen we het risico dat Economische Zaken en Tennet zouden terugvallen op een wettelijke minimum-vergoeding'. 

Het ministerie en Tennet presenteren binnenkort het inpassingsplan voor de verbinding. Tegen dit plan kan tot aan de Raad van State bezwaar worden gemaakt.