Regio Groningen blijft aandringen op snelheid in versterking en schade-afhandeling

De Groningse overheden blijven bij minister Wiebes aandringen op snelheid in de versterkingsopgave en schade-afhandeling. De regio heeft lang aangedrongen op het stoppen van de gaswinning uit het Groningenveld en is blij dat het einde van de gaswinning in zicht lijkt. Toch merken de Groningers hier nog weinig van in hun dagelijks leven. Zowel de schade-afhandeling als de versterking zijn van essentieel belang voor het welzijn van onze inwoners en vragen nog altijd om verbetering en versnelling. Dit is de kern van de zienswijze (PDF PDF-bestand, 478 KB) van de regio, als reactie op het ontwerp-vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2020-2021. 

Beëindiging gaswinning

Het ontwerp-vaststellingsbesluit van minister Wiebes laat zien dat beëindiging van de gaswinning nog steeds voorzien is voor medio 2022. De regio waardeert de inspanningen om de gaswinning terug te brengen naar nul.

Komend gasjaar

Voor het komende gasjaar, wordt bij een gemiddelde temperatuur vanuit het principe ‘niet meer dan nodig’, 9,3 miljard kubieke meter gewonnen uit het Groningenveld. De regio is positief dat de minister hiervoor dezelfde strategie wil hanteren als de regio geadviseerd heeft. Wel vindt de regio het onacceptabel als de minister het niveau van de gaswinning voor het komende gasjaar naar boven zou bijstellen door vertraging in de afbouw van de gaswinning vanwege het coronavirus. 

Betrokkenheid, rechtvaardigheid en snelheid

Het besluit om de gaswinning te beëindigen is een voorwaarde om de aardbevingen een halt toe te roepen. Toch blijven Groningers nog jaren met de aardbevingen geconfronteerd vanwege drukverschillen in het Groningenveld. Onze inwoners ervaren nog altijd schade aan hun woningen, onzekerheid en onduidelijkheid over versterking van hun woning en gezondheidsklachten. Het is voor de regio dan ook essentieel dat de schade-afhandeling en de versterking zodanig worden geregeld dat er sprake is van betrokkenheid van onze inwoners, rechtvaardigheid en snelheid. Bovendien vindt de regio dat de maatschappelijke ontwrichting en gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning aangepakt moeten worden. In de zienswijze doet de regio hiervoor meerdere voorstellen. 

Vervolg 

Tot 31 juli 2020 kunnen er nog zienswijzen worden ingediend. Na ontvangst van alle zienswijzen maakt de minister uiterlijk 1 oktober 2020 zijn definitieve vaststellingsbesluit bekend. Hiertegen kunnen degenen die een zienswijze hebben ingediend vervolgens eventueel beroep bij de Raad van State aantekenen. 

Betrokken overheden

De zienswijze aan minister Wiebes is in samenwerking opgesteld door de provincie Groningen, de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. Sinds oktober 2019 valt de versterkingsopgave onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.