Regio Groningen-Assen maakt samenwerkingsafspraken bedrijventerreinen

Op vrijdag 26 maart zijn de regionale samenwerkingsafspraken bedrijventerreinen van Regio Groningen-Assen ondertekend. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verbetering van de kwaliteit van de regionale bedrijventerreinen en hun omgeving.

Op vrijdag 26 maart zijn de regionale samenwerkingsafspraken bedrijventerreinen van Regio Groningen-Assen ondertekend. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verbetering van de kwaliteit van de regionale bedrijventerreinen en hun omgeving.

Regio Groningen-Assen speelt hiermee een trekkersrol in het kader van de uitwerking van de doelstellingen van het ministerie van VROM over de (her-)ontwikkeling van bedrijventerreinen. De afspraken maken deel uit van het regionaal programma Bedrijventerreinen waarin de gemeenten Assen, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Tynaarlo en de provincies Groningen en Drenthe samenwerken.

Set van afspraken

De regionale samenwerkingsafspraken bedrijventerreinen zijn een set van afspraken met als doel de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verbeteren en de kwaliteit van de omgeving te behouden. De belangrijkste punten waarover afspraken zijn gemaakt gaan over de grondprijzen, het opstellen van regionale herstructureringsplannen door gemeenten, het aanbod van bedrijventerreinen en het actief werken aan kwaliteitsverbetering van de terreinen.

Regionale samenwerking

Deze regionale kwaliteitsafspraken zijn een uitwerking van het advies over de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen van de Taskforce Noordanus, in opdracht van het ministerie van VROM. De belangrijkste reden voor de samenwerking, is dat de markt voor bedrijventerreinen regionaal van aard is. Door samen te werken, versterken de deelnemende gemeenten hun economische positie (zowel nationaal als internationaal) en zijn zij tegelijkertijd beter in staat hun omgeving mooi te houden.

Sinds 1996 werken de gemeenten en provincies in de Regio Groningen-Assen samen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling met als doel meer kwaliteit in en voor de regio te bereiken.

Informatie

Meer informatie over de regio Groningen-Assen op de website van de regio Groningen-Assen (www.regiogroningenassen.nl).