Regio Groningen-Assen lanceert website voor slimme logistiek

LogistiekNoord.nl. Zo heet het nieuwe digitale platform over goederenlogistiek van het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen (RGA). Op deze site staan projecten die de goederenlogistiek in Noord-Nederland slimmer en duurzamer maken. LogistiekNoord is een onderdeel van het programma 'Slim en Groen Onderweg'. Hierin trekken de drie noordelijke provincies, het Rijk en de steden Groningen, Assen, Leeuwarden en Emmen samen op om ervoor te zorgen dat het Noorden in 2035 geen CO2 meer uitstoot.

Vrachtwagen bij Walfridusbrug

In regionaal verband

In Noord-Nederland zorgt het verkeer jaarlijks voor een CO2-uitstoot van 3.67 miljoen ton. Dat is ongeveer 20% van de totale CO2-uitstoot in Noord-Nederland. Goederenlogistiek gaat over gemeente- en provinciegrenzen heen en is dus een onderwerp dat in regionaal verband bekeken moet worden. De steden Groningen, Leeuwarden en Assen hebben alle drie de ambitie om in 2025 in hun binnensteden geen CO2 meer uit te stoten. Ook elders in de regio ontstaan initiatieven en lopen projecten om goederenlogistiek slimmer en schoner te maken.