Regio Groningen adviseert minister Wiebes over komend gasjaar

Overheden in de regio Groningen vinden dat er een plan B moet liggen als de afbouw van de gaswinning vertraging oploopt. Verder moeten de afspraken rondom de versterking en aansprakelijkheid snel concreet worden. Daarnaast wil de regio ook aandacht voor de impact op sociale veiligheid, gezondheid, maatschappelijke onrust en economie.

Advies

Dit staat in het advies aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK), dat de Groningse gemeenten, waterschappen, provincie Groningen en Veiligheidsregio Groningen (samen ‘de regio’) in nauwe samenwerking hebben opgesteld. Dit advies gaat over het winningsbesluit voor de hoogte van de gaswinning voor het gasjaar 2018/2019.

Onzekerheden wegnemen

Met de ingezette lijn om de gaswinning zo snel mogelijk terug te brengen naar nul, dient de minister van EZK nog wel een aantal onzekerheden weg te nemen. Zoals rond de snelheid van de afbouw van de gaswinning en het aantal gebouwen dat versterkt moet worden. Met de afbouw van de gaswinning wordt de oorzaak van de aardbevingen aangepakt. 

Jaarlijks betrokken

In de nog in 2018 aan te passen Mijnbouwwet wordt de regio om advies gevraagd. De regio wordt jaarlijks door de minister van EZK betrokken bij het vaststellen van de hoogte van de gaswinning in het betreffende jaar.

Definitief besluit

Op 18 augustus publiceert de minister op www.overheid.nl het zogeheten ontwerp-instemmingsbesluit. Van 24 augustus tot en met 4 oktober kunnen instanties en inwoners hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Op 15 november publiceert de minister het definitieve instemmingsbesluit. Na 15 november kan er beroep ingesteld worden bij de Raad van State.

Betrokken overheden

Het advies aan Wiebes is opgesteld door de provincie, de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Leek, Loppersum, Marum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela,  Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Westerwolde, Winsum en Zuidhorn, de Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's.