Regio Deal moet zorgen voor impuls voor Oost-Groningen

Oost-Groningen wil samen met het Rijk, gemeenten en de provincie een Regio Deal sluiten. Oost-Groningen bestaat uit de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde. Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken.

Investeren

Een bijdrage van 40 miljoen euro uit de Regio Deal moet zorgen voor een positieve impuls voor de samenleving en de inwoners. Met deze bijdrage wil Oost-Groningen investeren in opleidingen, werkgelegenheid en goede voorzieningen, de gezondheid van de inwoners verbeteren en een aantrekkelijke woonomgeving behouden. Volgens gedeputeerde Tjeerd van Dekken van Leefbaarheid levert de Regio Deal een belangrijke bijdrage aan het opheffen van de verschillen binnen ons land.

Samenwerking

Onderwijsinstellingen, zorgpartijen, bedrijven, overheden, woningcorporaties en werkleerbedrijven trekken samen op om de deal mogelijk te maken. Als de Regio Deal er komt, financiert het Rijk 20 miljoen euro. De provincie Groningen en de gemeenten dragen dan ieder 10 miljoen euro bij.  De aanvraag voor een Regio Deal is inmiddels ingediend en ligt ter beoordeling bij het Rijk. Als het Rijk verder wil met Oost-Groningen, is er daarna nog ongeveer een half jaar nodig om het plan verder uit te werken.