Rechter doet uitspraak over openbaarheid stukken energiecentrales

De rechtbank Groningen heeft op 18 juli uitspraak gedaan over het WOB-verzoek van Greenpeace. Het verzoek betrof het openbaar maken van stukken over de vergunningverlening voor de energiecentrales van RWE en Nuon in de Eemshaven. De provincie Groningen verstrekte op basis van dit verzoek ruim 1.400 documenten. Van een aantal documenten vond de provincie dat deze niet openbaar waren, omdat er sprake was van interne beraadslaging. Greenpeace was een andere mening toegedaan en spande een rechtszaak aan.

 

De rechtbank Groningen heeft op 18 juli uitspraak gedaan over het WOB-verzoek van Greenpeace. Het verzoek betrof het openbaar maken van stukken over de vergunningverlening voor de energiecentrales van RWE en Nuon in de Eemshaven. De provincie Groningen verstrekte op basis van dit verzoek ruim 1.400 documenten. Van een aantal documenten vond de provincie dat deze niet openbaar waren, omdat er sprake was van interne beraadslaging. Greenpeace was een andere mening toegedaan en spande een rechtszaak aan.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank geeft aan dat de provincie zich voldoende heeft ingespannen om aan het verzoek van Greenpeace te voldoen. De provincie hoeft dan ook geen aanvullende of andere stukken op te vragen bij andere organisaties. Ook is er volgens de rechter geen sprake van het ontbreken van relevante stukken. Alle documenten die gewisseld zijn tussen overheden heeft de provincie niet aan Greenpeace verstrekt en dat is volgens de rechter ook terecht.

Acht weken

Voor 208 documenten, waarvan een groot aantal met (een van de) vergunninghouders is gedeeld, is volgens de rechter geen sprake van interne beraadslaging. De rechter geeft de provincie nu acht weken de tijd om in een nieuw besluit aan te geven op welke manier het openbaar worden van deze documenten nadelig kan zijn voor de provincie. Daarmee geeft de rechter aan dat het inderdaad mogelijk is dat het daadwerkelijk openbaar worden van deze documenten de belangen van de provincie kan schaden.