Recht doen aan belangen partijen vraagt tijd

Afgelopen week relatief weinig vergaderingen gehad. Ik zit nog midden in de gesprekken over het verbreden van het draagvlak voor de conclusies die op de bestuursconferentie op 4 maart zijn getrokken.

Afgelopen week relatief weinig vergaderingen gehad. Ik zit nog midden in de gesprekken over het verbreden van het draagvlak voor de conclusies die op de bestuursconferentie op 4 maart zijn getrokken. Wij proberen druk op de ketel te houden, maar beseffen ons aan de andere kant, dat sommige zaken tijd vragen. Tijd om voldoende recht te doen aan de belangen van alle partijen die betrokken zijn bij de vorming van de RUD.
Deze week heb ik drie gesprekken gevoerd over de verbreding van het draagvlak. Een gesprek met Maarten Ruijs, de gemeentesecretaris van Groningen en Henk Jan Bolding, de provinciesecretaris over de bestuurlijke en ambtelijke sturing van de RUD. Vrijdagmiddag stond ditzelfde onderwerp op de agenda van een bijeenkomst van een viertal gemeentesecretarissen. Donderdagmiddag was er een gesprek met Jelmer Mulder, de gemeentesecretaris van Appingedam en Jack Beverloo, de directeur van de werkorganisatie VTH-DEAL over de organisatievorm van de RUD. De gesprekken gaan naar een afronding toe en ik hoop dat wij binnen twee weken het conceptadvies in procedure kunnen brengen. Wij hebben dan een vertraging opgelopen van bijna twee maanden en dat betekent waarschijnlijk dat wij de besluitvorming over de organisatievorm en het takenpakket van de RUD pas na de zomervakantie kunnen afronden.

In de kerngroep dinsdag alvast het conceptadvies en bijbehorende stukken op hoofdlijnen besproken, zodat wij het na het afronding van de gesprekken snel in procedure kunnen brengen. Ook het bezoek van mevrouw Sybilla Dekker op 20 april voorbereid en de laatste puntjes op de i gezet van het eindrapport van de projectgroep. Ook afspraken gemaakt over het schrijven van het eindbericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en over het opstellen van het projectplan voor de vervolgfasen. Kortom wij zijn klaar om verder te gaan …

Woensdagmiddag hebben kerngroeplid Jan van Dijk en ik met de bijzondere voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden gesproken. Wij hebben hen geïnformeerd over de stand van zaken en vooruitgeblikt naar de advisering door de ondernemingsraden.

De afgelopen week heb ik ook nog gesproken met Dick Bronsema van de gemeente Leek. Hij gaat Bert Knollema namens de Westerkwartiergemeenten  in de projectgroep vervangen.

Vrijdagmorgen met Yvonne Bos, de secretaris van het managementteam van de provincie, gesproken. Zij heeft in het kader van haar studie humanresoucesmanagement een visiedocument gemaakt over organisatieontwikkeling bij de provincie en over de rol die de afdeling Personeel en Organisatie daarbij kan spelen. Haar visiedocument biedt goede aanknopingspunten, waarmee onze organisatie haar voordeel kan doen. Organisatieontwikkeling is een onderwerp, waarbij ik mij betrokken bij voel. Organisaties dienen naar mijn idee voortdurend te kijken hoe zij hun functioneren kunnen verbeteren.