Reageren op aanpassingen N361

Inwoners van de gemeenten langs de N361 tussen Mensingeweer en Groningen kunnen tussen 16 juni en 16 juli 2010 schriftelijk hun mening geven over het plan voor de nieuwe wegverbinding en de conceptinpassingsvisie. De provincie heeft het eerder vastgestelde plan voor de N361 aangepast. Daardoor komt de geplande nieuwe wegverbinding tussen Mensingeweer en Groningen (N361) er anders uit te zien dan oorspronkelijk het plan was. Bovendien organiseert de provincie op 1 juli 2010 een inloopavond voor vragen of een mondeling reactie op de plannen. De inloopavond is van 17.00 tot 20.30 uur in Zalenverhuur- en Partycentrum de Hoogte in Winsum.

Inwoners van de gemeenten langs de N361 tussen Mensingeweer en Groningen kunnen tussen 16 juni en 16 juli 2010 schriftelijk hun mening geven over het plan voor de nieuwe wegverbinding en de conceptinpassingsvisie. De provincie heeft het eerder vastgestelde plan voor de N361 aangepast. Daardoor komt de geplande nieuwe wegverbinding tussen Mensingeweer en Groningen (N361) er anders uit te zien dan oorspronkelijk het plan was. Bovendien organiseert de provincie op 1 juli 2010 een inloopavond voor vragen of een mondeling reactie op de plannen. De inloopavond is van 17.00 tot 20.30 uur in Zalenverhuur- en Partycentrum de Hoogte in Winsum.

Besluitvorming

Officieel is een inspraakprocedure niet noodzakelijk. De provincie vindt de mening van omwonenden belangrijk en neemt alle reacties mee bij het opstellen van het realisatiebesluit (voordracht) voor Provinciale Staten. Na besluitvorming in Provinciale Staten, vlak na de zomer, volgt de bestemmingsplanprocedure met formele inspraak. Op z'n vroegst in 2012 beginnen we met de werkzaamheden voor de weg N361.

Aanpassingen

Voor het tracé waren versoberingen nodig om de financiering rond te krijgen. De meest opvallende aanpassingen zijn dat de boog om Winsum vervalt en dat de aansluiting van Adorp en Sauwerd op de nieuwe weg verplaatst van Adorp-Zuid naar de Munnikeweg. Deze laatste maatregel spaart twee spoortunnels uit. Verder vervalt in totaal zo'n vier kilometer parallelweg.

Conceptinpassingsvisie

Inwoners mogen ook reageren op de conceptinpassingsvisie voor de weg Mensingeweer-Groningen. In dit rapport, opgesteld door bureau Altenburg en Wymenga en Bosch Slabbers, is uitgewerkt hoe rekening kan worden gehouden met landschap en natuur, door de schade zo veel mogelijk te beperken en aangerichte schade te compenseren. Dat betekent dat we op een andere plek met speciale maatregelen natuur ontwikkelen of stimuleren.

Meer informatie over de N361 vindt u op de pagina N361 Mensingeweer-Winsum-Groningen.