Rapporten Buizenzone Eemsdelta openbaar

Inwoners van de provincie Groningen en andere belanghebbenden kunnen tussen 6 oktober en 16 november hun mening geven over het Milieueffectrapport (MER) en het Landbouweffectrapport (LER) van de Buizenzone Eemsdelta. De rapporten liggen in deze periode ter inzage voor inspraak op het provinciehuis en op de gemeentehuizen van Delfzijl, Appingedam, Eemsmond, Loppersum.

 

Inwoners van de provincie Groningen en andere belanghebbenden kunnen tussen 6 oktober en 16 november hun mening geven over het Milieueffectrapport (MER) en het Landbouweffectrapport (LER) van de Buizenzone Eemsdelta. De rapporten liggen in deze periode ter inzage voor inspraak op het provinciehuis en op de gemeentehuizen van Delfzijl, Appingedam, Eemsmond, Loppersum.

Energie

De stichting Buizenzone Eemsdelta is opgericht door Groningen Seaports en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), en onderzoekt de mogelijkheden om een buizenzone aan te leggen tussen de Eemshaven en Delfzijl. De buizenzone is bedoeld om tussen beide bedrijventerreinen energie, gassen en vloeistoffen te kunnen uitwisselen. In het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 staan hiervoor drie mogelijke tracés opgenomen.

Drie verschillende trajecten

Het MER en het LER gaan in op een aantal inhoudelijke zaken, zoals het ruimtegebruik, gevolgen voor de agrarische sector en suggesties voor de realisering. Volgens het college van Gedeputeerde Staten voldoen de twee rapporten aan de eisen zoals de Provinciale Staten die hebben gesteld. In het rapport zijn drie verschillende trajecten onderzocht: twee over het land, het ‘Leermenstracé’ en het ‘Holwierdetracé’, en een dat door zee loopt, het ‘Eems-Dollardtracé’.

Keuze

De provincie maakt nu nog geen keuze voor een van de drie tracés, eerst wil ze de mening van omwonenden horen. Vandaar dat geïnteresseerden het MER en LER nu kunnen inzien op het provinciehuis en op de gemeentehuizen van de vijf gemeenten, waar de buizenzone mogelijk doorheen komt te lopen. De beide rapporten zijn ook via onze site te downloaden.

Inloopavonden

Op 25 en 27 oktober organiseert de provincie Groningen, in samenwerking met de stichting Buizenzone Eemsdelta, inloopavonden waarop bewoners van het gebied kennis kunnen nemen van de plannen en de twee rapporten. Tijdens deze avonden zijn vertegenwoordigers van het projectbureau Buizenzone Eemsdelta, de provincie Groningen, de Grontmij en Onderzoeksbureau Buck aanwezig om informatie te geven.

  • 25 oktober: Inloopavond plaats in dorpshuis De Vinkenhorst te Godlinze, van 19.00 tot 21.30 uur;
  • 27 oktober: Inloopavond plaats in het Fivelcollege te Delfzijl, van 19.00 uur tot 21.30 uur.