Rapportage laat voortgang in krimpgebieden zien

De provincie Groningen is blij met de voortgang die de afgelopen twee jaar is geboekt in de krimpgebieden. De ontwikkeling van regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen om de regio's Eemsdelta, Oost-Groningen en de gemeente De Marne te helpen met voorzieningen en woningvoorraad, is in volle gang. Ook voor de speciale subsidieregeling voor deze gebieden is nog steeds veel belangstelling: 48 projecten om de leefbaarheid te bevorderen hebben inmiddels subsidie gekregen. Deze en andere resultaten komen uit de Voortgangsrapportage Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling (2010-2013).

 

De provincie Groningen is blij met de voortgang die de afgelopen twee jaar is geboekt in de krimpgebieden. De ontwikkeling van regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen om de regio's Eemsdelta, Oost-Groningen en de gemeente De Marne te helpen met voorzieningen en woningvoorraad, is in volle gang. Ook voor de speciale subsidieregeling voor deze gebieden is nog steeds veel belangstelling: 48 projecten om de leefbaarheid te bevorderen hebben inmiddels subsidie gekregen. Deze en andere resultaten komen uit de <media 19142>Voortgangsrapportage Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling (2010-2013)</media>.

Zelfredzame burgers

In de rapportage komt naar voren dat de provincie extra aandacht heeft voor initiatieven van burgers in de krimpgebieden. Dat is nodig, omdat van burgers steeds meer zelfredzaamheid wordt verwacht. "Het ongeduld speelt ons soms parten bij de aanpak, daarom is het goed om te zien hoeveel er ondertussen gebeurt in de krimpgebieden", aldus gedeputeerde Marianne Besselink.

Geld

De provincie financiert de aanpak van de krimpgebieden uit een aantal budgetten. Het geld dat nodig is is echter vele malen groter dan het beschikbare bedrag. Daarom wil de provincie het geld inzetten waar de prioriteit hoog is. Bovenaan staat de kwaliteit van de stedelijke centra van bijvoorbeeld Delfzijl en Winschoten. Omdat deze centra een regionale functie hebben is dit is van cruciaal belang voor de leefbaarheid van de krimpgebieden. De provincie zoekt op dit moment hoe er extra bestaande middelen in te zetten zijn voor deze opgave.

Eind 2010 is het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling,‘Kijk op krimp, 2010 – 2013’, vastgesteld, met als doel in de krimpregio’s een kwalitatief aantrekkelijke leefomgeving te creëren of op peil te houden. Dat gebeurt samen met gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke partners.

Lees meer over krimp in het dossier.