Rapport herindeling Groningen, Ten Boer en Haren gepresenteerd

De provincie en de betrokken gemeenten hebben de afgelopen tijd de mogelijkheden verkend voor een gemeentelijke samenvoeging van Groningen, Ten Boer en Haren. Dat is gebeurd tijdens een zogeheten open overleg, op verzoek van de provincie. De uitkomsten van dat overleg zijn opgenomen in een rapport, dat werd uitgereikt op vrijdag 3 juni in het provinciehuis.

Presentatie rapport

De presentatie van het rapport werd geleid door gedeputeerde Patrick Brouns en burgemeester van Súdwest- Fryslân Hayo Apotheker, die het open overleg tussen de provincie en de drie gemeenten heeft begeleid. De gemeenteraden van Groningen, Haren en Ten Boer zullen zich deze maand uitspreken over het rapport.

Open overleg

De provincie kan gemeenten uitnodigen om overleg te voeren. Dit overleg wordt het open overleg genoemd en is de start van een provinciale Arhi-procedure (Arhi: Wet algemene regels herindeling). De wettelijke termijn voor het open overleg is zes maanden. Het open overleg kan verschillende uitkomsten hebben en heeft daarom een ‘open’ karakter.