Raad van State wijst bezwaren milieuvergunning RWE af

De provincie Groningen heeft in 2007 terecht een milieuvergunning afgegeven aan RWE voor de bouw van een nieuwe energiecentrale in de Eemshaven. Dat oordeelde de Raad van State op woensdag 30 november 2011 na een zaak die was aangespannen door onder meer Greenpeace en de stichting Natuur & Milieu.

De provincie Groningen heeft in 2007 terecht een milieuvergunning afgegeven aan RWE voor de bouw van een nieuwe energiecentrale in de Eemshaven. Dat oordeelde de Raad van State op woensdag 30 november 2011 na een zaak die was aangespannen door onder meer Greenpeace en de stichting Natuur & Milieu.

Emissieplafonds

De milieuorganisaties vinden dat de provincie in de vergunning strengere eisen had moeten stellen aan de uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxide. Greenpeace en Natuur & Milieu zijn bang dat in Nederland de nationale emissieplafonds, vastgesteld door de EU-landen om de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken, worden overschreden. Volgens de Raad van State hoefde de provincie echter bij het verlenen van de milieuvergunning geen rekening te houden met de nationale emissieplafonds. De milieuvoorschriften in de vergunning waren bovendien streng genoeg. Alle andere bezwaren zijn ook door de Raad van State verworpen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.