Pubquiz door René Paas en rondleiding door Johan Adriaan Feith: provincie opent deuren tijdens Open Monumentendag

Op zaterdag 14 september hebben bezoekers weer de mogelijkheid om het provinciehuis van binnen te bekijken tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag. De provincie organiseert dan verschillende activiteiten (PDF PDF-bestand, 134 KB). Zo zijn er rondleidingen door Beno Hofman in de rol van rijksarchivaris Johan Adriaan Feith en is er een pubquiz met commissaris van de Koning René Paas en gedeputeerde Mirjam Wulfse als quizmaster. Het provinciehuis is van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Thema dit jaar is 'Plekken van plezier'. 

Activiteiten

Beno Hofman treedt op als de grondlegger van het Groninger Museum, oud-rijksarchivaris Johan Adriaan Feith (1858-1913). Deze voorstellingen vinden onder andere plaats in de GS-kamer, het vroegere kantoor van de rijksarchivaris en in de Statenzaal. Een van de vergaderruimten is ingericht als een bruin café met een stamtafel in de sfeer van de Top 2000-uitzendingen. Om 10.30 uur komen de eigenaren van het Huiskamercafé Westerwijtwerd aan de stamtafel vertellen over het monument dat met subsidie van de provincie is aangepakt en om 13.00 uur is de directie van de Stadsschouwburg er te gast. Verder vindt er drie keer een pubquiz plaats met het thema monumenten. Quizmasters zijn commissaris van de Koning René Paas, gedeputeerde Mirjam Wulfse en directeur Johan Koopmans. Voor kinderen is er een speurtocht. 

Subsidies monumenten

Verder is er in het provinciehuis informatie te zien over de verschillende subsidieregelingen voor monumenten. Ook kunnen bezoekers een kijkje nemen op de website De Staat van Groningen met cijfers en kaarten over het woon-, werk- en leefklimaat in Groningen.