Provincies willen bodem gezonder maken voor landbouw

Hoe kun je zorgen voor een gezonde bodem, waar je duurzaam en veilig gewassen kunt telen? Dat laten de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân onderzoeken. Met de kennis die tijdens het onderzoek wordt opgedaan kunnen landbouwers in de toekomst ziekten en plagen makkelijker vooraf voorkomen, in plaats van ze achteraf te moeten bestrijden met chemische middelen. Er is op dit moment nog niet veel kennis voorhanden, over wat precies een gezonde bodem is.

Veel voordelen

Een gezonde (duurzame) bodem kan zich beter aanpassen aan de effecten van klimaatverandering, zoals hevige regenbuien. Ook stoot een gezonde bodem minder broeikasgassen uit en draagt deze bij aan een betere kwaliteit van ons grondwater. Voor landbouwers betekent een gezonde bodem kostenbesparing, omdat zij minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben, en hun opbrengst op de langere termijn op peil blijft of zelfs verhoogd kan worden. Gedeputeerde Nienke Homan: “Wij verwachten dat er nog veel winst valt te halen bij het verbeteren van de kwaliteit van de bodem door dit project, en dat een preventieve aanpak bij het beheer van de bodem op de lange termijn de meest effectieve is”.

Analyse percelen

In het project, uitgevoerd door Bioclear Earth, wordt samen met landbouwers en deskundigen bekeken hoe kennis over bodemgezondheid benut en vergroot kan worden en waar zij in hun praktijk behoefte aan hebben. Om inzicht te krijgen in het bodemleven worden de percelen van de landbouwers die aan het project deelnemen geanalyseerd.