Provincies werken samen aan oplossingen voor bevolkingskrimp

De provincie Groningen zoekt samen met Friesland, Drenthe, Gelderland, Limburg en Zeeland naar oplossingen voor bevolkingskrimp. De zes provincies, die zich de K6 noemen, krijgen het eerste te maken met de verandering in de samenstelling van de bevolking. Het aantal ouderen neemt toe, er worden minder kinderen geboren en de groei van de bevolking en het aantal huishoudens neemt af. De K6 gaat deze problematiek de komende tijd onder de aandacht brengen bij de politieke partijen in de Tweede Kamer. Hiervoor hebben ze een discussiestuk (PDF PDF-bestand, 5 MB) opgesteld.

Kinderen voor Fraeylemaborg

Veranderingen

De veranderingen in de samenstelling van de bevolking hebben ook gevolgen voor de economie. Bepaalde groepen trekken weg, wat ervoor zorgt dat de vraag naar woningen verandert en er minder gebruik wordt gemaakt van voorzieningen. De K6 wil zich nu al voorbereiden op de toekomst door met vernieuwende idee├źn oplossingen te zoeken voor de veranderingen in de maatschappij, 

Thema's 

Thema's die hierbij een rol spelen zijn: zorg (onder andere aan ouderen), onderwijs (combineren van scholen en voorzieningen), wonen (toekomstbestendige woonwijken), duurzaamheid (gebruikmaken van innovatie, zoals waterstof) en vervoer (slimme oplossingen in het openbaar vervoer).