Provincies vragen in Den Haag aandacht voor krimpproblematiek

Groningen, Frysl├ón, Gelderland, Zeeland en Limburg organiseren op 2 februari in Den Haag een mini-symposium over de problematiek in de krimpgebieden. Het doel van het symposium is om het onderwerp op de Haagse politieke agenda te krijgen. Tijdens de bijeenkomst staat het rapport 'Nederland in Balans' centraal, dat in de zomer van 2016 werd gepresenteerd en waarin het Rijk wordt gevraagd de komende jaren honderden miljoenen te investeren in de krimpgebieden. 

Nederland in Balans

De vijf provincies maken zich zorgen over de situatie in de krimpgebieden, waar een hoge werkloosheid heerst, de voorzieningen wegvallen, de vergrijzing toeneemt en panden leeg komen te staan. Om deze problemen aan te pakken hebben provincies en gemeenten het Rijk nodig de komende jaren. In het rapport 'Nederland in Balans' vragen ze het Rijk om een jaarlijkse investering van 350 tot 400 miljoen euro, voor de komende twee decennia. De grote steden hebben in het verleden de beschikking gehad over veel rijksgeld om te kunnen investeren in stadsvernieuwing. Daarmee kon hun positie worden hersteld. De provincies hopen dat er straks eenzelfde effect teweeg kan worden gebracht in de krimpregio's.

Programma

De bijeenkomst vindt plaats in Nieuwspoort, Den Haag. Vanuit de provincie Groningen nemen gedeputeerde Eelco Eikenaar en de wethouders Laura Broekhuizen (gemeente Oldambt) en Peter Gelling (gemeente Stadskanaal) deel aan het symposium. Tijdens de bijeenkomst worden onder meer presentaties gegeven over vijf succesvolle projecten in krimpgebieden, zoals in Musselkanaal, waar integraal gewerkt wordt aan gebiedsontwikkeling. Daarnaast is er een debat tussen regionale bestuurders en Tweede Kamerleden van verschillende politieke partijen. Ook een afvaardiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aanwezig tijdens het symposium.