Provincies en gemeenten in Groningen en Drenthe bestellen 1000 laadpalen

De provincies Groningen en Drenthe gaan samen met 30 gemeenten 1000 openbare laadpalen voor elektrische auto's bestellen. Eind vorig jaar tekenden beide provincies en energieorganisatie Enpuls de 'Green Deal Laadpalen', tijdens de Klimaattop Noord-Nederland. Nu sluiten zich hier ook 30 gemeenten bij aan. Komende maand ondertekenen alle partijen een samenwerkingsovereenkomst. Om dit moment te markeren onthulden gedeputeerden Nienke Homan en Fleur Gräper-van Koolwijk maandag 25 juni symbolisch een laadpaal bij P+R Hoogkerk.  

700 laadpalen in Groningen

Het aantal elektrische auto’s groeit en daarmee ook de behoefte aan laadpalen. Daarom willen de provincies Groningen en Drenthe een Europese aanbesteding starten voor het plaatsen, beheren en exploiteren van publiek toegankelijke laadpalen in de openbare ruimte. Voor de financiering hiervan vraagt de provincie Groningen namens alle partijen subsidie aan vanuit de Green Deal 'Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur' van het Rijk. Op basis van de samenwerking tussen provincies en gemeenten kunnen in 30 deelnemende gemeenten laadpalen geplaatst worden. Hierbij gaat het om 700 laadpalen in Groningen en 300 laadpalen in Drenthe. Het is de bedoeling dat de palen tussen 2019 en 2022 geplaatst worden.

Slim en Groen

De provincies Groningen en Drenthe zoeken voortdurend naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om de mobiliteit, de infrastructuur en het onderhoud ervan groener en slimmer te maken. Elektrische laadpalen en auto's dragen bij aan het duurzamer maken van het vervoer. Verder speelt innovatie ook een belangrijke rol in de aanbesteding. Voorwaarde voor beide provincies is dat de energie die aan de laadpalen wordt geleverd 100 procent lokaal duurzaam is opgewekt. Daarnaast onderzoeken provincies en gemeenten of het mogelijk is om meerdere energieleveranciers toegang te geven tot de laadpalen. Dit is innovatief; tot nu toe werden de concessies voor zowel het plaatsen van laadpalen als de energieleverantie voor 10 jaar vastgelegd. In de huidige energiemarkt is dat ongewoon. De uitdaging in deze aanbesteding is dat elke energieleverancier (bijvoorbeeld Grunneger Power of Drentse Kei) stroom kan leveren aan zijn klanten via eigen laadpassen. Daarmee krijgen elektrische rijders de mogelijkheid stroom te gebruiken van bijvoorbeeld het zonnepark van de lokale coöperatie.

Enpuls

Enpuls is onderdeel van de Enexis Groep en helpt bij de versnelling van de energietransitie, de overgang van fossiele energie naar meer duurzame vormen van energie. Dit doet ze onder andere door gemeenten met elkaar te laten samenwerken, zodat gemeenten van elkaar kennis kunnen profiteren.