Provinciehuis zo snel mogelijk van het gas af

In het provinciehuis moet zo snel mogelijk worden afgestapt van het gebruik van aardgas. De komende jaren komt hier 2,7 miljoen euro beschikbaar voor. Dat staat in de Voorjaarsnota die het college van Gedeputeerde Staten op 5 juni heeft gepresenteerd. Door te stoppen met het gebruik van gas in het provinciehuis besparen we als provincie zo'n 250.000 kubieke meter gas per jaar.

Verduurzaming in het provinciehuis

De afgelopen jaren hebben we al grote stappen ondernomen bij de verduurzaming van het provinciehuis. Zo is het energieverbruik met 30 procent verminderd en het energielabel van het nieuwbouwgedeelte aan de Sint Jansstraat 4 van E naar C gegaan. Onderzoek wijst uit dat een gasloos provinciehuis in de jaren 2023-2025 gerealiseerd kan worden.

Gezonde meerjarenbegroting

Uit de Voorjaarsnota blijkt verder dat er voor de nieuwe collegeperiode voor 42 miljoen euro aan ruimte is voor nieuw beleid. Gedeputeerde Patrick Brouns spreekt van een 'gezonde meerjarenbegroting, die ruimte biedt aan de ambities van de provincie Groningen'.

Groninger erfgoed

Een onderdeel waar door het college voor de komende jaren veel geld wordt uitgetrokken (tot en met 2026 16,5 miljoen euro) is de bescherming van het Groninger erfgoed, dat onder druk staat vanwege de gaswinning en de demografische ontwikkelingen. Ook wordt er ge├»nvesteerd in de verdere verduurzaming van het openbaar vervoer, waarbij onder meer de proef met de twee waterstofbussen in Groningen wordt uitgebreid: er moeten straks 22 waterstofbussen rijden. Hiervoor reserveert het college 3 miljoen euro in de Voorjaarsnota.

Voorjaarsnota beschikbaar

De Voorjaarsnota komt zo snel mogelijk digitaal beschikbaar. Op 4 juli wordt de nota behandeld door Provinciale Staten, tijdens de Algemene Beschouwingen.